عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-06:37 ب.ظ

اسکناس خارجی ( قاره آفریقا)


B476- کنگو   10 سنتیم    1997        تک بانکی: 6500 تومان


B474- اریتره   5 ناکفا   1997             تک بانکی: 6000 تومان


B473- مصر   5 قروش (پیاستر)    2002          تک بانکی: 2500تومان


B472- مصر   50 قرش (پیاستر)    1994          تک بانکی: 5000 تومان

B471- مصر    50 قرش   2017 (چاپ جدید)        تک بانکی: 2500 تومان        جفت بانکی: 5000 تومان

B470- مصر    1 جنیه (پوند)     2016          تک بانکی: 3000 تومان         جفت بانکی: 6000 تومان


B468- تونس   20 دینار   2017       تک بانکی: 110000 تومان          جفت بانکی: 220000 تومان


B466- مالاوی   50 کواچا    2016                 تک بانکی: 5500 تومان


B465- مصر    10 قروش (پیاستر)      2006        تک بانکی: 5000 تومان

B463- سومالی    50 شیلین   1990         تک بانکی: 4000 تومان        جفت بانکی: 8000 تومان


B462- ماداگاسکار    100 آریاری   2004        تک بانکی: 4000 تومان        جفت بانکی: 8000 تومان

B461- ماداگاسکار    100 آریاری    2004          تک بانکی: 3500 تومان

B460- زیمبابوه   250000 دلار    2008        تک بانکی: 6500 تومان         جفت بانکی: 13000 تومان


B459- مالاوی    100 کواچا   2016                  تک بانکی: 6000 تومان


B458- سودان جنوبی   1 پوند   2011             تک بانکی: 8000 تومان


B457- گینه   100 فرانک   1998               تک بانکی: 4000 تومان


B456- گینه   100 فرانک   2015               تک بانکی: 3500 تومان فروخته شد


B455- گینه   500 فرانک     2006                    تک بانکی: 4500تومان


B454- کنگو     20 فرانک    2003                       تک بانکی: 5000تومان فروخته شد


B453- زیمبابوه   1 دلار   2007                تک بانکی: 3000 تومان


B450- اسکناس فانتزی   50 دلار   2017   جزیره آلدابرا  (با موضوع پرندگان مناطق گرمسیری)         تک بانکی: 15000 تومان فروخته شد


B449- اسکناس فانتزی   25 دلار   2017   جزیره آلدابرا  (با موضوع پرندگان مناطق گرمسیری)         تک بانکی: 15000 تومان


B448- ماداگاسکار   2000 آریاری   2017            تک بانکی: 12000 تومان فروخته شد


B446- نیجریه   10 نایرا    2009  (پلیمری)            تک بانکی: 4000تومان


B445- نیجریه   5 نایرا    2013  (پلیمری)          تک بانکی: 3000تومان

B443- گامبیا   5 دالاسی   2013             تک بانکی: 7000 تومان


B441- بروندی   100 فرانک    2011       تک بانکی: 3500تومان        جفت بانکی: 7000تومان


B440- موزامبیک   100.000 متیکا    1993        تک بانکی: 10000تومان         جفت بانکی: 20000تومان


B438- گینه بیسائو   50 پزو    1990            تک بانکی: 4500تومان


B437- کنیا    50 شیلینگ    2010                   تک بانکی: 10000 تومان


B436- بروندی    500 فرانک    1999                           تک بانکی: 10000 تومان


B432- کنگو     100 فرانک    2007                       تک بانکی: 5000تومان

B430- مالاوی   20 کواچا    2015              تک بانکی: 4000 تومان


B000- آنگولا    500 کوانزا    1987                      تک بانکی: 8500 تومان فروخته شد


B427- موزامبیک   50 اسکودو    1970                         تک بانکی: 5000 تومان


B426- موزامبیک    100 اسکودو    1961         تک بانکی: 6000 تومان         جفت بانکی: 12000 تومان


B422- موزامبیک   50.000 متیکا    1993        تک بانکی: 6000تومان         جفت بانکی: 12000تومان

B421- زیمبابوه    500000000 (500 میلیون) دلار    2008         تک بانکی: 5500 تومان        جفت بانکی: 11000 تومان


B420- زیمبابوه    500 دلار    2007           تک بانکی: 4500 تومان           جفت بانکی: 9000 تومان

B419- زیمبابوه    20 دلار   2007        تک بانکی: 4000 تومان         جفت بانکی: 8000 تومان

B418- زیمبابوه    10 دلار    2007          تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان


B417- زیمبابوه    5 کواچا   2007        تک بانکی:4500 تومان       جفت بانکی: 9000 تومان


B416- موزامبیک    500 متیکا    1991               تک بانکی: 10000 تومان

B415- کنگو     50 فرانک    2007                          تک بانکی: 4500 تومان


B000- گامبیا    25 دالاسی    2006                  تک بانکی: 16000 تومان فروخته شد


B413- سیشل   10 روپیه    2013           تک بانکی: 12000 تومان          جفت بانکی: 24000 تومان


B410- بروندی    20 فرانک   2007                تک بانکی: 3500 تومان


B000- آفریقای مرکزی   1000 فرانک   2003  (کشور کامرون)        تک بانکی 20000 تومان فروخته شد

B408- زامبیا     5 کواچا      1988-1980           تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان

B407- زامبیا     10 کواچا   (1988-1980)           تک بانکی: 5500تومان            جفت بانکی: 11000تومان

B406- زامبیا    50 کواچا    1988                  تک بانکی: 4000تومان

B405- زامبیا     50 کواچا    2009              تک بانکی: 4000 تومان

B404- زامبیا      100 کواچا     1991                  تک بانکی: 7000تومان         


ادامه مطلب


نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب