عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:سه شنبه 5 خرداد 1394-03:28 ب.ظ

اسکناس ارور (ERROR)

جفت بانکی اسکناس  2000 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی - کسر جایگزین 78/99
ارور پایین آمدگی شماره سریالها
(کد E 875587)
25000 تومان


جفت بانکی اسکناس 2000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
یک برگ نازک (پوست پیازی) وزن 0.005+-0.780گرم (780 سوت) و یک برگ ضخیم  وزن  0.002+- 1 گرم(1000 سوت)
(کد E 079585 )
120000 تومان
Sold out


جفت بانکی  اسکناس 100 ریال  امضاء نمازی و نوربخش فیلیگران الله
ارور فیلیگران پایین
(کد E 776175)
15000 تومانجفت بانکی اسکناس  10000 ریال امضاء دانش جعفری و مظاهری
پایین رفتگی عدد 3 در شماره سریال پایینی
(کد E 555523)
10000 تومانجفت بانکی اسکناس 1000 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی
ارور کشیدگی شماره سریال به سمت بالا در یک برگ
(کد E 38841)
12000 تومان


جفت بانکی  200 ریال  امضاء نمازی و نوربخش- شماره ریز -جایگزین 76/99
کشیدگی شماره سریال به سمت پایین داخل کادر
(جابجایی شماره سریال فقط در شماره سریالهای پایینی هست و کادر اسکناس و شماره سریالهای بالایی کاملا درست میباشند)
(کد E 520550)
30000 تومان


جفت بانکی اسکناس  1000 ریال امضاء نوربخش و عادلی
ارور برش/ کادر
(کد E 628056)
18000 تومان

دو جفت بانکی اسکناس  500 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی
طول یک جفت 1 میلیمتر کوتاهتر از جفت دیگر
(کد E 732697)
15000 تومانجفت بانکی 10000 ریال  امضاء  نمازی و نوربخش
یکی فیلیگران مات و یکی فیلیگران براق
(کد E 662461 )
70000 تومانجفت بانکی  100000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
!!!!!! فیلیگران مات !!!!!!
(کد E 217007 )
100000 تومان


جفت بانکی  50 ریال  امضاء انصاری و یگانه
ارور جابجایی فیلیگران
(یک برگ فیلیگران درست و یک برگ فیلیگران پایین)

(کد E 884854 )
300000 تومان


جفت بانکی 100000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
یک برگ کد 347آ (آرم بانک مرکزی بصورت غیر شفاف روی نوار امنیتی)  و   یک برگ کد 347ب (آرم بانک مرکزی بصورت شفاف روی نوار امنیتی)
( کد E 742167 )
فروخته شد


جفت بانکی اسکناس  200 ریال امضاء صفدرحسینی و شیبانی
ارور کشیدگی امضاء به سمت پایین
(کد E 343517)
15000 تومان

نمونه اسکناس سالم:

جفت بانکی  5000 ریال  امضاء حسینی و بهمنی
فیلیگران مخدوش
(کد E 339019)
35000 تومانجفت بانکی  100 ریال  امضاء  صفدر حسینی و شیبانی
ارور فیلیگران کنار
(کد E 216216)
20000 تومانجفت بانکی  500 ریال  امضاء محمدخان و نوربخش فیلیگران الله
ارور کادر کج
(کد E 378770)
20000 تومان


8000 تومانجفت بانکی  500 ریال  امضاء محمدخان و نوربخش
دپلاسه نوشته بانک مرکزی ایران
(کد E 644155)
8000 تومان
جفت بانکی 100000 ریال امضاء حسینی و بهمنی

ارور فیلیگران کنار
(کد E202855)
35000 توماندو عدد اسکناس 1000 تومان امضاء دانش جعفری و مظاهری
با شماره سریال یکسان یکی فیلیگران مات و یکی فیلیگران براق
333306 - 333306
(کد E 333306)
45000 تومانجفت بانکی اسکناس 100 ریال امضاء نمازی و نوربخش

ارور کم نظیر پخش جوهر اضافه روی اسکناس

( کارشناسی شده )

(کد E 806881)

1.000.000 تومانجفت بانکی اسکناس  100 ریال امضاء نمازی نوربخش - شماره ریز
امضاء نازک
(کد E 571111)
10000 تومان


جفت بانکی اسکناس  100 ریال امضاء نوربخش و عادلی
ارور جابجایی امضاء - چسبیده به نوشته رئیس کل
(کد E 202033)
10000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی اسکناس  100 ریال امضاء صفدر حسینی و شیبانی
ارور دپلاسه رنگ پشت
(کد  E 08988)
25000 تومان

جفت بانکی اسکناس  200 ریال امضاء صفدرحسینی و شیبانی
ارور جابجایی فیلیگران (فیلیگران کنار)
(کد E 522765)
25000 تومان


جفت بانكی 200 ریالی  صفدرحسینی و شیبانی
ارور عدم چاپ قسمتی از گلدسته 
(یك برگ سالم و یك برگ دارای ارور چاپ)
(كد E5315)
15000 تومان


                    جفت بانكی ۱۰۰۰ ریال  سری اول جمهوری - سورشارژ دو مهر -  امضاء انصاری و مهران
کد ۲۰۴

با سورشارژ غیر اصل

جفت بانکی 100.000 تومان

( کد E970910 )

(قیمت سورشارژ اصلی این اسکناس در کتاب راهنمای اسکناسهای ایران چاپ 1396 بصورت جفت  8.300.000 تومان و قیمت جفت بدون سورشارژ آن 280.000 تومان میباشد)

(توضیحا اسکناس اصلی بوده و دارای فیلیگران شاه و نخ امنیتی بوده و فقط مهر سورشارژ آن غیر اصلی و چاپ خارج از چاپخانه بانک مرکزی میباشد)


جفت بانكی اسکناس ۱۰۰ ریال  امضاء  انصاری - یگانه

ارور چاپ / دپلاسه رنگ  روی سرشانه و کنار عکس

جفت بانکی  100000 تومان 

( کد E882980 )


جفت بانکی اسکناس  500 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی
ارور برش/ کادر
(کد E 502110)
25000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی اسکناس  1000 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی
ارور برش/ کادر
(کد E 452816)
18000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی اسکناس  500 ریال امضاء دانش جعفری و شیبانی
ارور چاپ / عدم چاپ در بعضی از قسمتها
(یک برگ سالم و یک برگ ارور)
(کد E 19795)
فروخته شد

جفت بانکی اسکناس 2000 ریال امضاء نمازی و نوربخش
اروردپلاسه رنگ اضافه روی اسکناس
(یک برگ سالم و یک برگ دارای پخش رنگ اضافه)
(کد E951061)
20000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی اسکناس 100 ریال امضاء نمازی و نوربخش
ارور انعکاس چاپ در پشت اسکناس
(روی اسکناسها کاملا سالم میباشند)
(كد E36855)
فروخته شد


ادامه مطلب


نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب