عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-10:19 ق.ظ

اسکناس ایرانی (دوره جمهوری اسلامی)

 

موجودی و قیمتها به روز میباشند
1397/2/5
تمامی اسکناسها دارای کیفیت بانکی (100% نو وسالم) هستند. در صورت غیر بانکی بودن یک اسکناس، ضمن نوشتن غیر بانکی بودن آن، عکس خود اسکناس در سایت قرار میگیرد
(جهت سفارش اسکناسهای تک، کد اسکناس را همراه حرف "ت" ارسال نمایید)

********************************************************************

********************************************************************
تک بانکی  ایران چک  1000000 ریالی   امضاء  محمود بهمنی
(کد سفارش: 627532 )
110000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی ایران چک 500000 ریالی   امضاء محمود بهمنی
(کد سفارش: 790935)
130000 تومان
فروخته شد

کد 211-  100 ریال   سری اول - سورشارژ دو مهر   (یگانه - خوش کیش)                        جفت بانکی: 28500 تومان فروخته شد

کد 224-  200 ریال        سری دوم - سورشارژ تک مهر      (یگانه - مهران)                     جفت بانکی: 295000 تومان فروخته شد

کد 233-  50 ریال   سری سوم  ب - سورشارژ کتیبه ای    (یگانه - خوش کیش)                           جفت بانکی: 21000 تومانکد 237 ب-  200 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                  جفت بانکی: 48000 تومان
کد 238-  500 ربال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                        جفت بانکی: 82000 تومان فروخته شد
کد 239- 1000 ریال   سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                       جفت بانکی: 98000 تومان فروخته شد
کد 240-  5000 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                    جفت بانکی: 174000 تومان
کد 241  -  10000 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - سورشارژ به رنگ قهوه ای - امضاء: اردلان و مولوی)              جفت بانکی:  248000 تومان


کد 242-  100 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری - فیلیگران دایره)                   جفت بانکی: 22000 تومان
کد 242آ-  100 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری - فیلیگران بیضی)                جفت بانکی: 36000 تومان
کد 243-  5000 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری)                                               جفت بانکی: 100000 تومان
کد 244-  10000 ریال      سری پنجم       (امضاء : بنی صدر- نوبری)                                      جفت بانکی: 240000 تومانکد 245-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه)              جفت بانکی: 9000 تومان
کد 245 آ-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه - شماره نازک)             جفت بانکی: 60000 تومان
کد 245[95/9]-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه)    کسرجایگزین 95/9                جفت بانکی: 50000 تومان Sold out


کد 246-  200 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - شماره ریز)               تک بانکی: 3000 تومان           جفت بانکی: 10000 تومان
کد 246 آ -  200 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله- شماره درشت)             تک بانکی: 3000تومان           جفت بانکی: 11000 تومان
کد 247-  500 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش -فیلیگران الله - نوشته روی نخ بانک مرکزی )             جفت بانکی: 48000 تومان
کد 248-  1000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - با نوشته مسجدالاقصی)           در حال حاضر موجود نیست
کد 249 آ -  1000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله-  بدون نوشته  مسجدالاقصی- شماره درشت)             جفت بانکی: 48000 تومان
کد 251-  5000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - امضاء بیضی )              در حال حاضر موجود نیست
کد 251 آ -  5000 ریال      سری ششم      (نمازی- نوربخش - امضاء کشیده)                          جفت بانکی:  64000 تومان  فروخته شد
کد 252-  10000 ریال    سری ششم     (نمازی- نوربخش)                               جفت بانکی: 98000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 253-  100 ریال        سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - تصویر مدرس)              تک بانکی: 1000تومان            جفت بانکی: 5000 تومان
کد 253(78/99)  100 ریال        سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - تصویر مدرس)           کسرجایگزین 78/99           جفت بانکی: 12000 تومان Sold out

کد 254-  100 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                       جفت بانکی: 12000 تومان
کد 255-  500 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)       در حال حاضر موجود نیست
کد 256-  1000 ریال     سری هفتم        (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                   جفت بانکی: 240000 تومان 
کد 257-  2000 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)            در حال حاضر موجود نیست
کد 258-  5000 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)            جفت بانکی: 54000 تومان  در حال حاضر موجود نیست
کد 259-  10000 ریال     سری هفتم         (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                          جفت بانکی: 74000 تومان فروخته شد
کد 260-  100 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله)             تک بانکی: 1000تومان           جفت بانکی: 4000 تومان
کد 261-  200 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله)             تک بانکی: 500تومان             جفت بانکی: 2000 تومان
کد 261 آ-  200 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- امضاء کوتاه)             جفت بانکی: 46000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 262-  500 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- شماره ریز)                 جفت بانکی: 36000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 262 آ-  500 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- شماره درشت)             جفت بانکی: 28000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 263 آ-  1000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره متوسط/مخرج99)               تک بانکی: 8000تومان                جفت بانکی: 27000 تومان
کد 264-  1000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره درشت)               جفت بانکی: 25000 تومان
کد 265-  2000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره ریز)                   جفت بانکی: 54000 تومان فروخته شد
کد 266-  500 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده)             جفت بانکی: 9000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 267 ب-  1000 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده کوچک - شماره درشت)             جفت بانکی: 75000 تومان
کد 267 ج-  1000 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده بزرگ/شفاف - شماره درشت)             تک بانکی: 20000 تومان فروخته شد
کد 269-  500 ریال     سری دهم    (نوربخش- قاسمی - فیلیگران فهمیده)                  جفت بانکی: 176000 تومان
کد 271-  100 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله)                                             جفت بانکی: 2500 تومان
کد 272-  500 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله - کسر98/99)              جفت بانکی: 35000 تومان
کد 273-  1000 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله)         در حال حاضر موجود نیست
کد 275-    500 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره ریز- امضاء کوچک)                       تک بانکی: 2000تومان           جفت بانکی: 10000 تومان
کد 275 آ-  500 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)                 جفت بانکی: 5000 تومان
کد 275 ب-  500 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء بزرگ)                جفت بانکی: 18000 تومان
کد 276 آ-  1000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره ریز- امضاء بزرگ)                    جفت بانکی: 275000 تومان  
کد 276 ب-  1000 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)           جفت بانکی: 9000 تومان
کد 276 ج-  1000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء بزرگ)              جفت بانکی: 10000 تومان
کد 277 آ-  2000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده -  شماره درشت- امضاء بزرگ)              تک بانکی: 7000تومان            جفت بانکی: 68000 تومان
کد 277 د-  2000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)            جفت بانکی: 28500 تومان
کد 278-  1000 ریال      سری سیزدهم   (نوربخش - عادلی - شماره درشت)               جفت بانکی: 4000 تومان
کد 278 آ-  1000 ریال     سری سیزدهم   (نوربخش - عادلی - شماره ریز)                   جفت بانکی: 100000 تومان
کد 279-  5000 ریال       سری سیزدهم   ( نوربخش - عادلی)                                    جفت بانکی: 275000 تومان فروخته شد
کد 280-  10000 ریال       سری سیزدهم   ( نوربخش - عادلی)                                   جفت بانکی: 50000 تومان
کد 281-  100 ریال        سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران الله)                   جفت بانکی: 3000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 281(77/99)-  100 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران الله) (جایگزین 77/99)              جفت بانکی: 14000 تومان
کد 282-  1000 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره ریز)                    جفت بانکی: 115000 تومان
کد 282 آ-  1000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره درشت - نوشته روی نخ نستعلیق)                  جفت بانکی: 10000 تومان
کد 282 ب-  1000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره درشت - نوشته روی نخ کامپیوتر)               تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 283-  2000 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران فهمیده)                  جفت بانکی: 44000 تومان
کد 284-  10000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران امام)                       تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 285-  500 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده)                     جفت بانکی: 3500 تومان
کد 286-  1000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده)                   جفت بانکی: 10000 تومان
کد 287-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- شماره ریز)                    جفت بانکی: 32000 تومان
کد 287 آ-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ کامپیوتر)                جفت بانکی: 3500 تومان
کد 287 ب-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ نستعلیق)              جفت بانکی: 6000 تومان
کد 287 ب(22/33)-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ نستعلیق-جایگزین 22/33)     تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 288-  500 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران الله)                                                    جفت بانکی: 13000 تومان
کد 290-  1000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- تصویر امام)                  جفت بانکی: 2000 تومان
کد 291-  5000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش)                      جفت بانکی: 10000 تومان
کد 292-  10000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش)                   جفت بانکی: 10000 تومان
کد 293-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز)                تک بانکی: 500تومان            جفت بانکی: 3000 تومان
کد 294-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت)              تک بانکی: 500تومان            جفت بانکی: 1500 تومان
کد 294(84/99)-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت) (جایگزین 84/99)         جفت بانکی: 3500 تومان Sold out
کد 295-  200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت)                   جفت بانکی: 1500 تومان
کد 296(76/99)-   200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز- جایگزین 76/99)                  تک بانکی: 2000تومان           جفت بانکی: 5000 تومان 
کد 296(77/99)  200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز (جایگزین 77/99)                    جفت بانکی: 5000 تومان
کد 297-(20/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 20/33)             جفت بانکی: 5000 تومان  فروخته شد
کد 297-(21/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 21/33)               جفت بانکی: 5000 تومان فروخته شد
 
کد 297-(25/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 25/33)             جفت بانکی: 5000 تومان فروخته شد
کد 297 آ -  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ نستعلیق- CENTRAL)          در حال حاضر موجود نیست
کد 298-  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- ISLAMIC)                         جفت بانکی: 5500 تومان
کد 298 آ -  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ نستعلیق - ISLAMIC)                     جفت بانکی: 2500 تومان
کد 299-  2000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام)               تک بانکی: 1000 تومان          جفت بانکی: 3000 تومان
کد 300-  5000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام براق)                جفت بانکی: 3500 تومان
کد 300 آ -  5000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام مات)               جفت بانکی: 15000 تومان  در حال حاضر موجود نیست
کد 301-  10000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام براق)                                        جفت بانکی: 3500 تومان
کد 1-301( یا 301آ)-  10000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام مات)                  جفت بانکی: 15000 تومان 
کد 302 -  1000 ریال     سری هفدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده)                      جفت بانکی: 2000تومان

کد 304آ-  1000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده بزرگ/شفاف)                              جفت بانکی: 35000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 305-  2000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده بزرگ - نخ نستعلیق)                  جفت بانکی: 3500 تومان
کد 305 آ-  2000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده کوچک - نخ کامپیوتر)              جفت بانکی: 7000 تومان
ادامه مطلب


نظرات() 
  • تعداد صفحات :29
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  

جلوگیری از کپی کردن مطالب