عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-05:37 ب.ظ

اسکناس خارجی ( قاره آفریقا)


B466- جیبوتی    40 فرانک    2017                          تک بانکی: 28000 تومان  فروخته شد


B465- آفریقای جنوبی    200 راند    (2013- امضاء مطابق تصویر)          تک بانکی: 145000 تومان


B463- اوگاندا    1000 شیلینگ    2015             تک بانکی: 6000 تومان


B462- اوگاندا    50000 شیلینگ     2013            تک بانکی: 105000 تومان فروخته شد


B461- موریتانی   50 اوقیه   2017                        تک بانکی: 35000 تومان  فروخته شد


B460- سیشل    25 روپیه    2016                      تک بانکی: 22000 تومان فروخته شد


B459- مصر   5 قروش (پیاستر)    2002       تک بانکی: 2500تومان       جفت بانکی: 5000تومان


B458- موزامبیک   100 متیکا     1989        تک بانکی: 6000تومان         جفت بانکی: 12000تومان


B457- بروندی   100 فرانک    2011       تک بانکی: 3500تومان        جفت بانکی: 7000تومان


B466- بروندی   10000 فرانک    2015                         تک بانکی: فروخته شد


B465- موزامبیک   100.000 متیکا    1993        تک بانکی: 10000تومان         جفت بانکی: 20000تومان


B464- نیجریه   10 نایرا    2015  (پلیمری)        تک بانکی: 4000تومان         جفت بانکی: 8000تومان


B463- نیجریه   5 نایرا    2013  (پلیمری)        تک بانکی: 3000تومان         جفت بانکی: 6000تومان


B462- گینه بیسائو   50 پزو    1990        تک بانکی: 4500تومان         جفت بانکی: 9000تومان


B461- ماداگاسکار    2000 آریاری    2017         فروخته شد


B458- سودان   1 جنیه (پوند)   1987            تک بانکی: 4500 تومان فروخته شد


B457- سودان    25 قرش    1978                تک بانکی: 5500 تومان فروخته شد


B455- اوگاندا     5 شیلینگ    1982                   تک بانکی: 7000 تومان فروخته شد


B454- زیمبابوه    5 کواچا   2007        تک بانکی:4500 تومان       جفت بانکی: 9000 تومان


B453- زامبیا    20 کواچا   1980-1988                  تک بانکی: 6000 تومان


B452- زامبیا    5 کواچا   2012                         تک بانکی: 7000 تومان


B451- کنیا    50 شیلینگ    2010                   تک بانکی: 10000 تومان


B450- بروندی    500 فرانک    1999                           تک بانکی: 10000 تومان


B449- گامبیا    10 دالاسی    2013         تک بانکی: 7000 تومان         جفت بانکی: 14000 تومان

B448- کنگو     100 فرانک    2007                       تک بانکی: 5000تومان

B447- اتیوپی   1 بیر    2006                           تک بانکی: 4500 فروخته شد


B446- مالاوی   20 کواچا     2012               تک بانکی: 4000 تومان


B445- زامبیا    500 کواچا    2008  (پلیمری)         تک بانکی: 6000 تومان


B444- آنگولا    500 کوانزا    1987                      تک بانکی: 8500 تومان فروخته شد


B442- زیمبابوه    50000000000 دلار    2008          تک بانکی: 8000 تومان فروخته شد

B439- مصر   10 قروش   2002-1999             تک بانکی: 3000 تومان


B438- موزامبیک   50 اسکودو    1970                         تک بانکی: 5000 تومان


B437- موزامبیک    100 اسکودو    1961          تک بانکی: 6000 تومان          جفت بانکی: 12000 تومان


B436- مصر    50 قرش    2017 (چاپ جدید)         تک بانکی: 2000 تومان         جفت بانکی: 4000 تومان


B435- مصر    1 جنیه (پوند)     2016          تک بانکی: 2500 تومان         جفت بانکی: 5000 تومان


B431- کنگو    1 سنتیم     1997                 تک بانکی: 4000 تومان


B430- زامبیا    1000 کواچا     2009  (پلیمری)         تک بانکی: 9000 تومان          جفت بانکی: 18000 تومان


B429- گینه    1000 فرانک    2010 (یادبود 50مین سال تاسیس بانک مرکزی و ایجاد پول رایج گینه)        تک بانکی: 5500تومان


B428- موزامبیک   50.000 متیکا    1993        تک بانکی: 6000تومان         جفت بانکی: 12000تومان

B427- زیمبابوه    500000000 (500 میلیون) دلار    2008         تک بانکی: 5500 تومان        جفت بانکی: 11000 تومان


B426- زیمبابوه    500 دلار    2007           تک بانکی: 4500 تومان           جفت بانکی: 9000 تومان

B425- زیمبابوه    20 دلار   2007        تک بانکی: 4000 تومان         جفت بانکی: 8000 تومان

B424- زیمبابوه    10 دلار    2007          تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان


B422- موزامبیک    500 متیکا    1991               تک بانکی: 10500 تومان

B421- کنگو     50 فرانک    2007                          تک بانکی: 4500 تومان


B420- گامبیا    25 دالاسی    2006                          تک بانکی: 15000 تومان


B419- سیشل   10 روپیه    2013           تک بانکی: 12000 تومان          جفت بانکی: 24000 تومان


B418- زامبیا    2 کواچا     2015           تک بانکی: 4500 تومان          جفت بانکی: 9000 تومان


B417- مالاوی   50 کواچا    2016         تک بانکی: 4500 تومان         جفت بانکی: 9000 تومان


B416- ماداگاسکار    100 آریاری    2004          تک بانکی: 3500 تومان


B415- بروندی    20 فرانک   2007                تک بانکی: 3500 تومان


B414- آفریقای مرکزی   1000 فرانک   2003  (کشور کامرون)        تک بانکی 20000 تومان فروخته شد

B413- اوگاندا    2000 شیلینگ    2010              تک بانکی: 10000 تومان


B411- زامبیا     5 کواچا      1988-1980           تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان

B410- زامبیا     10 کواچا   (1988-1980)           تک بانکی: 5500تومان            جفت بانکی: 11000تومان

B409- زامبیا    50 کواچا    1988          تک بانکی: 4000تومان          جفت بانکی: 8000تومان

B408- زامبیا     50 کواچا    2009       تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان 

B407- زامبیا      100 کواچا     1991                  تک بانکی: 7000تومان         

B406- بروندی    10 فرانک    2007          تک بانکی: 2500 تومان          جفت بانکی: 5000 تومان

B405- سیرالئون    1000 لئون    2010                    تک بانکی: 15000 تومان

B404- سومالی    50 شیلین   1990               تک بانکی: 3000 تومان

B403- اریتره   1 ناگفا    1997                       تک بانکی: 2500تومان فروخته شد

B402- گینه   500 فرانک     2006                    تک بانکی: 3000تومانB000- زامبیا    10 کواچا    1991- 1989                   تک بانکی: 4500 تومان فروخته شد


B000- زامبیا    20 کواچا    1992                         تک بانکی: 4500 تومان فروخته شد


B000- سودان جنوبی    1 پوند    2011             تک بانکی: 8000 تومان فروخته شد


B000- آفریقای جنوبی    20 راند  (2009)            تک بانکی: 28000 تومان فروخته شد


B000- آفریقای جنوبی    20 راند  (2016-2013)          تک بانکی: 19000 تومان فروخته شد


B000- گامبیا    20 دالاسی   2014 پلیمری (یادبود 20 سال پیشرفت و خودکفایی گامبیا)        تک بانکی: 14000 تومان فروخته شد


B000- موزامبیک     20 متیکا    2011  (پلیمری)             تک بانکی: 9000 تومان فروخته شد


B000- الجزایر   2000 فرانک    2011                          تک بانکی: 168000 تومان  فروخته شد

B000- مالاوی    200 کواچا    2016                    تک بانکی: 7000 تومان فروخته شد


B000- تانزانیا    20 شیلینگی    1987                  تک بانکی: 15000 تومان فروخته شد

- گینه    10 سیلیس     1971                                     فروخته شد

غنا    20000 سدی    2003                                                 فروخته شد

 مجمع الجزایر قمر (کومور)     2000 فرانک    2005            فروخته شد

 مصر    10 جنیه(پوند)     1974                                     فروخته شد
نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب