عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-10:19 ق.ظ

اسکناس ایرانی (دوره جمهوری اسلامی)

 

موجودی و قیمتها به روز میباشند
1397/2/5
تمامی اسکناسها دارای کیفیت بانکی (100% نو وسالم) هستند. در صورت غیر بانکی بودن یک اسکناس، ضمن نوشتن غیر بانکی بودن آن، عکس خود اسکناس در سایت قرار میگیرد
(جهت سفارش اسکناسهای تک، کد اسکناس را همراه حرف "ت" ارسال نمایید)

********************************************************************

********************************************************************
تک بانکی  ایران چک  1000000 ریالی   امضاء  محمود بهمنی
(کد سفارش: 627532 )
110000 تومان
فروخته شد


جفت بانکی ایران چک 500000 ریالی   امضاء محمود بهمنی
(کد سفارش: 790935)
130000 تومان
فروخته شد

کد 211-  100 ریال   سری اول - سورشارژ دو مهر   (یگانه - خوش کیش)                        جفت بانکی: 28500 تومان فروخته شد

کد 224-  200 ریال        سری دوم - سورشارژ تک مهر      (یگانه - مهران)                     جفت بانکی: 295000 تومان فروخته شد

کد 233-  50 ریال   سری سوم  ب - سورشارژ کتیبه ای    (یگانه - خوش کیش)                           جفت بانکی: 21000 تومانکد 237 ب-  200 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                  جفت بانکی: 48000 تومان
کد 238-  500 ربال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                        جفت بانکی: 82000 تومان فروخته شد
کد 239- 1000 ریال   سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                       جفت بانکی: 98000 تومان فروخته شد
کد 240-  5000 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - فیلیگران جمهوری - امضاء: اردلان- مولوی)                    جفت بانکی: 174000 تومان
کد 241  -  10000 ریال    سری چهارم  (بارگاهی - سورشارژ به رنگ قهوه ای - امضاء: اردلان و مولوی)              جفت بانکی:  248000 تومان


کد 242-  100 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری - فیلیگران دایره)                   جفت بانکی: 22000 تومان
کد 242آ-  100 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری - فیلیگران بیضی)                جفت بانکی: 36000 تومان
کد 243-  5000 ریال    سری پنجم   (امضاء: بنی صدر- نوبری)                                               جفت بانکی: 100000 تومان
کد 244-  10000 ریال      سری پنجم       (امضاء : بنی صدر- نوبری)                                      جفت بانکی: 240000 تومانکد 245-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه)              جفت بانکی: 9000 تومان
کد 245 آ-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه - شماره نازک)             جفت بانکی: 60000 تومان
کد 245[95/9]-  100 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - بارگاه حضرت معصومه)    کسرجایگزین 95/9                جفت بانکی: 50000 تومان Sold out


کد 246-  200 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - شماره ریز)               تک بانکی: 3000 تومان           جفت بانکی: 10000 تومان
کد 246 آ -  200 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله- شماره درشت)             تک بانکی: 3000تومان           جفت بانکی: 11000 تومان
کد 247-  500 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش -فیلیگران الله - نوشته روی نخ بانک مرکزی )             جفت بانکی: 48000 تومان
کد 248-  1000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - با نوشته مسجدالاقصی)           در حال حاضر موجود نیست
کد 249 آ -  1000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله-  بدون نوشته  مسجدالاقصی- شماره درشت)             جفت بانکی: 48000 تومان
کد 251-  5000 ریال    سری ششم   (نمازی- نوربخش - امضاء بیضی )              در حال حاضر موجود نیست
کد 251 آ -  5000 ریال      سری ششم      (نمازی- نوربخش - امضاء کشیده)                          جفت بانکی:  64000 تومان  فروخته شد
کد 252-  10000 ریال    سری ششم     (نمازی- نوربخش)                               جفت بانکی: 98000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 253-  100 ریال        سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - تصویر مدرس)              تک بانکی: 1000تومان            جفت بانکی: 5000 تومان
کد 253(78/99)  100 ریال        سری ششم   (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله - تصویر مدرس)           کسرجایگزین 78/99           جفت بانکی: 12000 تومان Sold out

کد 254-  100 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                       جفت بانکی: 12000 تومان
کد 255-  500 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)       در حال حاضر موجود نیست
کد 256-  1000 ریال     سری هفتم        (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                   جفت بانکی: 240000 تومان 
کد 257-  2000 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)            در حال حاضر موجود نیست
کد 258-  5000 ریال     سری هفتم     (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)            جفت بانکی: 54000 تومان  در حال حاضر موجود نیست
کد 259-  10000 ریال     سری هفتم         (ایروانی -نوربخش - فیلیگران الله)                          جفت بانکی: 74000 تومان فروخته شد
کد 260-  100 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله)             تک بانکی: 1000تومان           جفت بانکی: 4000 تومان
کد 261-  200 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله)             تک بانکی: 500تومان             جفت بانکی: 2000 تومان
کد 261 آ-  200 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- امضاء کوتاه)             جفت بانکی: 46000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 262-  500 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- شماره ریز)                 جفت بانکی: 36000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 262 آ-  500 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله- شماره درشت)             جفت بانکی: 28000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 263 آ-  1000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره متوسط/مخرج99)               تک بانکی: 8000تومان                جفت بانکی: 27000 تومان
کد 264-  1000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره درشت)               جفت بانکی: 25000 تومان
کد 265-  2000 ریال     سری هشتم    (ایروانی- قاسمی- فیلیگران الله - شماره ریز)                   جفت بانکی: 54000 تومان فروخته شد
کد 266-  500 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده)             جفت بانکی: 9000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 267 ب-  1000 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده کوچک - شماره درشت)             جفت بانکی: 75000 تومان
کد 267 ج-  1000 ریال    سری نهم    (ایروانی - قاسمی - فیلیگران فهمیده بزرگ/شفاف - شماره درشت)             تک بانکی: 20000 تومان فروخته شد
کد 269-  500 ریال     سری دهم    (نوربخش- قاسمی - فیلیگران فهمیده)                  جفت بانکی: 176000 تومان
کد 271-  100 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله)                                             جفت بانکی: 2500 تومان
کد 272-  500 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله - کسر98/99)              جفت بانکی: 35000 تومان
کد 273-  1000 ریال    سری یازدهم     (نورخش- عادلی - فیلیگران الله)         در حال حاضر موجود نیست
کد 275-    500 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره ریز- امضاء کوچک)                       تک بانکی: 2000تومان           جفت بانکی: 10000 تومان
کد 275 آ-  500 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)                 جفت بانکی: 5000 تومان
کد 275 ب-  500 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء بزرگ)                جفت بانکی: 18000 تومان
کد 276 آ-  1000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره ریز- امضاء بزرگ)                    جفت بانکی: 275000 تومان  
کد 276 ب-  1000 ریال    سری دوازدهم   (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)           جفت بانکی: 9000 تومان
کد 276 ج-  1000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء بزرگ)              جفت بانکی: 10000 تومان
کد 277 آ-  2000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده -  شماره درشت- امضاء بزرگ)              تک بانکی: 7000تومان            جفت بانکی: 68000 تومان
کد 277 د-  2000 ریال    سری دوازدهم    (نوربخش- عادلی - فیلیگران فهمیده - شماره درشت- امضاء کوچک)            جفت بانکی: 28500 تومان
کد 278-  1000 ریال      سری سیزدهم   (نوربخش - عادلی - شماره درشت)               جفت بانکی: 4000 تومان
کد 278 آ-  1000 ریال     سری سیزدهم   (نوربخش - عادلی - شماره ریز)                   جفت بانکی: 100000 تومان
کد 279-  5000 ریال       سری سیزدهم   ( نوربخش - عادلی)                                    جفت بانکی: 275000 تومان فروخته شد
کد 280-  10000 ریال       سری سیزدهم   ( نوربخش - عادلی)                                   جفت بانکی: 50000 تومان
کد 281-  100 ریال        سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران الله)                   جفت بانکی: 3000 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 281(77/99)-  100 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران الله) (جایگزین 77/99)              جفت بانکی: 14000 تومان
کد 282-  1000 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره ریز)                    جفت بانکی: 115000 تومان
کد 282 آ-  1000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره درشت - نوشته روی نخ نستعلیق)                  جفت بانکی: 10000 تومان
کد 282 ب-  1000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - شماره درشت - نوشته روی نخ کامپیوتر)               تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 283-  2000 ریال      سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران فهمیده)                  جفت بانکی: 44000 تومان
کد 284-  10000 ریال     سری چهاردم    (محمدخان- عادلی - فیلیگران امام)                       تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 285-  500 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده)                     جفت بانکی: 3500 تومان
کد 286-  1000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده)                   جفت بانکی: 10000 تومان
کد 287-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- شماره ریز)                    جفت بانکی: 32000 تومان
کد 287 آ-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ کامپیوتر)                جفت بانکی: 3500 تومان
کد 287 ب-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ نستعلیق)              جفت بانکی: 6000 تومان
کد 287 ب(22/33)-  2000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- نخ نستعلیق-جایگزین 22/33)     تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 288-  500 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران الله)                                                    جفت بانکی: 13000 تومان
کد 290-  1000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش- فیلیگران فهمیده- تصویر امام)                  جفت بانکی: 2000 تومان
کد 291-  5000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش)                      جفت بانکی: 10000 تومان
کد 292-  10000 ریال     سری پانزدهم    (محمدخان - نوربخش)                   جفت بانکی: 10000 تومان
کد 293-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز)                تک بانکی: 500تومان            جفت بانکی: 3000 تومان
کد 294-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت)              تک بانکی: 500تومان            جفت بانکی: 1500 تومان
کد 294(84/99)-  100 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت) (جایگزین 84/99)         جفت بانکی: 3500 تومان Sold out
کد 295-  200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره درشت)                   جفت بانکی: 1500 تومان
کد 296(76/99)-   200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز- جایگزین 76/99)                  تک بانکی: 2000تومان           جفت بانکی: 5000 تومان 
کد 296(77/99)  200 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام - شماره ریز (جایگزین 77/99)                    جفت بانکی: 5000 تومان
کد 297-(20/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 20/33)             جفت بانکی: 5000 تومان  فروخته شد
کد 297-(21/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 21/33)               جفت بانکی: 5000 تومان فروخته شد
 
کد 297-(25/33) 500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- CENTRAL- جایگزین 25/33)             جفت بانکی: 5000 تومان فروخته شد
کد 297 آ -  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ نستعلیق- CENTRAL)          در حال حاضر موجود نیست
کد 298-  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ کامپیوتر- ISLAMIC)                         جفت بانکی: 5500 تومان
کد 298 آ -  500 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام- نخ نستعلیق - ISLAMIC)                     جفت بانکی: 2500 تومان
کد 299-  2000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام)               تک بانکی: 1000 تومان          جفت بانکی: 3000 تومان
کد 300-  5000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام براق)                جفت بانکی: 3500 تومان
کد 300 آ -  5000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام مات)               جفت بانکی: 15000 تومان  در حال حاضر موجود نیست
کد 301-  10000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام براق)                                        جفت بانکی: 3500 تومان
کد 1-301( یا 301آ)-  10000 ریال     سری شانزدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران امام مات)                  جفت بانکی: 15000 تومان 
کد 302 -  1000 ریال     سری هفدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده)                      جفت بانکی: 2000تومان

کد 304آ-  1000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده بزرگ/شفاف)                              جفت بانکی: 35000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 305-  2000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده بزرگ - نخ نستعلیق)                  جفت بانکی: 3500 تومان
کد 305 آ-  2000 ریال     سری هجدهم     (نمازی- نوربخش - فیلیگران فهمیده کوچک - نخ کامپیوتر)              جفت بانکی: 7000 تومان
کد 307 -  200 ریال      سری نوزدهم       (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله- شماره ریز)            جفت بانکی: 180000 تومان فروخته شد
(جفت شماره زیبا و کم نظیر  000600  و 000599   با کسر 16/16)
کد 308 -  500 ریال      سری نوزدهم       (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله)        در حال حاضر موجود نیست
کد 309 -  1000 ریال      سری نوزدهم       (نمازی- نوربخش - فیلیگران الله)        در حال حاضر موجود نیست
کد 310-  5000 ریال     سری بیستم        (مظاهری- نوربخش)                      جفت بانکی: 9000 تومان
کد 311-  10000 ریال     سری بیستم        (مظاهری- نوربخش)                     تک بانکی: 2500 تومان             جفت بانکی: 9000 تومان
کد 311(33/33)-  10000 ریال     سری بیستم        (مظاهری- نوربخش)  (جایگزین 33/33)                     جفت بانکی: 10000 تومان
کد 311(34/33)-  10000 ریال     سری بیستم        (مظاهری- نوربخش)  (جایگزین 34/33)     تمام شد- درحال حاضرموجودنیستکد 312-  500 ریال         سری بیست و یکم     (مظاهری- شیبانی)                 جفت بانکی: 2000 تومان
کد 313-  5000 ریال      سری بیست و یکم     (مظاهری- شیبانی)                 جفت بانکی: 3500 تومان
کد 314-  10000 ریال     سری بیست و یکم     (مظاهری- شیبانی)               جفت بانکی: 44000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 315-  20000 ریال      سری بیست و یکم     (مظاهری- شیبانی-تصویر بزرگ)               جفت بانکی: 25000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 315(75/99)-  20000 ریال      سری بیست و یکم     (مظاهری- شیبانی- تصویر بزرگ) (کسر جایگزین 75/99)              جفت بانکی: 54000 تومان فروخته شد


کد 316-  100 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - نخ نستعلیق)                         جفت بانکی: 1500 تومان
کد 316 آ -  100 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - نخ کامپیوتر)                    جفت بانکی: 14000 تومان
کد 318-  200 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - نخ نستعلیق)                        جفت بانکی: 1500 تومان
کد 318 آ -  200 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - نخ کامپیوتر)                    جفت بانکی: 3000 تومان
کد 318 آ (واریته)-  200 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - نخ کامپیوتر- واریته رنگ لاله /لاله بنفش)                    جفت بانکی: 10000 تومان

کد 319-  500 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - شماره درشت)                 جفت بانکی: 1500 تومان
کد 320-  500 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - شماره ریز)                      جفت بانکی: 2000 تومان
کد 321-  1000 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - فیلیگران امام)                جفت بانکی: 1500 تومان
کد 322-  20000 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - تصویر بزرگ - امضا کوچک)               در حال حاضر موجود نیست
کد 323-  20000 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - تصویر بزرگ - امضا بزرگ)            تک بانکی: 8000 تومان          جفت بانکی: 30000 تومان
کد 324-  20000 ریال     سری بیست و دوم      (صفدرحسینی- شیبانی - تصویر کوچک)               جفت بانکی: 12000 تومانکد 325-  500 ریال       سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی - شماره ریز- فیلیگران امام)                    جفت بانکی: 2000 تومان
کد 326-  500 ریال      سری بیست وسوم       (دانش جعفری- شیبانی - شماره درشت- فیلیگران امام)             جفت بانکی: 1500 تومان
کد 327-  1000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی)                  جفت بانکی: 1500 تومان
کد 328-  2000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی)                 جفت بانکی: 1500 تومان
کد 328(1/1)-  2000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی) (کسر 1/1)                جفت بانکی: 4500 تومان تمام شد- درحال حاضرموجودنیست
کد 329-  5000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی)                 جفت بانکی: 2500 تومان
کد 330-  10000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی)                 جفت بانکی: 3500 تومان
کد 331-  50000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی- فیلیگران 50000بزرگ)              جفت بانکی: 34000 تومان
کد 332-  50000 ریال     سری بیست وسوم      (دانش جعفری- شیبانی- فیلیگران 50000کوچک)           جفت بانکی: 415000 تومان
کد 333-  20000 ریال     سری بیست وسوم     (دانش جعفری- شیبانی- فیلیگران 8 یا فیلیگران کوچک یا گوش پوشیده)                جفت بانکی: 6000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 333 آ -  20000 ریال     سری بیست وسوم     (دانش جعفری- شیبانی- فیلیگران 7 یا فیلیگران بزرگ یا گوش بیرون)              جفت بانکی: 18000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیستکد 334-  1000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری)                جفت بانکی: 1500 تومان
کد 335-  2000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری)                جفت بانکی: 1500 تومان
کد 335(79/99)-  2000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری) (جایگزین 79/99)               جفت بانکی: 3500 تومان
کد 336-  10000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری)                جفت بانکی: 3500 تومان
کد 337-  50000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری- فیلیگران کوچک)                جفت بانکی: 19000 تومان
کد 338-  50000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری- فیلیگران بزرگ)                جفت بانکی: 85000 تومان
کد 338(76/99)-  50000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری- فیلیگران بزرگ) (جایگزین 76/99)            جفت بانکی: 120000 تومان فروخته شد
کد 339-  20000 ریال      سری بیست وچهار      (دانش جعفری- مظاهری)                جفت بانکی: 6000 تومانسری 25

کد 340-  1000 ریال       سری بیست و پنج      (شمس الدین حسینی- مظاهری)               جفت بانکی: 1500 تومان
کد 341-  2000 ریال       سری بیست و پنج      (شمس الدین حسینی- مظاهری)               جفت بانکی: 5500 تومان
کد 342-  50000 ریال    سری بیست و پنج      (شمس الدین حسینی- مظاهری)             جفت بانکی: 25000 تومان
کد 343-  2000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی)               جفت بانکی: 1500 تومان
کد 343(80/99)-  2000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی- کسر جایگزین 80/99)               جفت بانکی: 3500 تومان
کد 344-  5000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی - ماهواره امید)               جفت بانکی: 2500 تومان  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 344[12/33]-  5000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی - ماهواره امید - کسر جایگزین 12/33)               جفت بانکی: 4500 تومان
کد 345-  5000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی - ظروف سفالی)               جفت بانکی: 2000 تومان
کد 346-  50000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی)                  جفت بانکی: 12000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 347-  100000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی) (نوشته "100000"  روی نخ امنیتی)      در حال حاضر موجود نیست
کد 347 [81/99]- 100000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی) (نوشته "100000"  روی نخ امنیتی)     کسر جایگزین 81/99          جفت بانکی: 28000 تومان تمام شد- درحال حاضر موجود نیست
کد 347 آ-  100000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی) (نوشته "100000" و آرم بانک مرکزی بصورت غیر شفاف روی نخ امنیتی)            جفت بانکی: 21000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 347ب -  100000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی) (نوشته "100000" و آرم بانک مرکزی بصورت شفاف روی نخ امنیتی) 
    
در حال حاضر موجود نیست
کد 347 ج-  100000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی) (نوشته "I.R.IRAN" روی نخ امنیتی)     در حال حاضر موجود نیست
کد 348-  20000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی)  (مسجدالاقصی- نماد دایره)              جفت بانکی: 6500 تومان درحال حاضر موجود نیست
کد 348آ [24/33]-  20000 ریال     سری بیست و ششم     (شمس الدین حسینی و بهمنی)  (مسجدالاقصی- نماد هلال-جایگزین 24/33)            جفت بانکی: 12000 تومان


سری بیست و هفتم
کد 349 -  5000 ریال    سری بیست و هفتم    (طیب نیا - سیف - ظروف سفالی)                 جفت بانکی: 2000 تومان
کد 350 -  10000 ریال    سری بیست و هفتم    (طیب نیا - سیف )                                             جفت بانکی: 3000 تومان
کد 354-  20000 ریال     سری بیست و هفتم     (طیب نیا - سیف- تصویر بادگیر)                جفت بانکی: 5000 تومان
کد 351-  50000 ریال   سری بیست و هفتم   (طیب نیا - سیف- نوشته I.R.IRAN روی نخ امنیتی)                   جفت بانکی: 15000 تومان  در حال حاضر موجود نیست
کد 351آ -  50000 ریال     سری بیست و هفتم     (طیب نیا - سیف - نوشته 50000 روی نخ امنیتی)          در حال حاضر موجود نیست
کد 351 ب -  50000 ریال     سری بیست و هفتم     (طیب نیا - سیف - امضاء بزرگ)                                       جفت بانکی: 15000 تومان
کد 352-  50000 ریال   سری بیست و هفتم   (طیب نیا - سیف-  تصویر سردر دانشگاه تهران)                   جفت بانکی: 11000 تومان در حال حاضر موجود نیست
کد 353-  100000 ریال     سری بیست و هفتم     (طیب نیا - سیف)         در حال حاضر موجود نیست

کد 356  - 10000 ریال      [ طیب نیا - سیف]                                                             جفت بانکی: 3000 تومان
کد 356 [1/1] - 10000 ریال      [ طیب نیا - سیف]    [ کسر  1/1 ]                       جفت بانکی: 8000 تومان

سری 28  - 10000 ریال      [ کرباسیان - سیف]                                                             جفت بانکی: 3000 تومان


سری 28  - 20000 ریال      [ کرباسیان - سیف]                                                             جفت بانکی: 5000 تومان
********************************************************************

اسکناسهای بسته ای

(تمامی بسته ها بصورت کاملا سالم و شماره 1 تا 100 کامل میباشند)
(در صورت وجود هرگونه ایراد در  هر یک از بسته ها، توضیحات مربوطه جلوی بسته نوشته خواهد شد)
شماره سریال بسته ارسالی ممکن است با شماره سریال تصویر متفاوت باشد
*******************************************************
بسته  10000 ریال  امضاء: کرباسیان و سیف         130000 تومان فروخته شد
(کد سفارش: ب 373901)

بسته  10000 ریال  امضاء: کرباسیان و سیف         فروخته شد
(بسته شماره قشنگ و نیمه رند و دارای شماره قرینه)
(کد سفارش : ب 400001 )


بسته  10000 ریال  امضاء: مظاهری و شیبانی  (کسر جایگزین 37/33 - شماره قشنگ)      240000 تومان
(کد سفارش: ب 040506 )


بسته  2000 ریال   امضاء: دانش جعفری و مظاهری (کسر جایگزین 79/99)     95000 تومان فروخته شد
(کد سفارش: ب 355301)بسته  5000 ریال  تظاهراتی   امضاء: ایروانی و نوربخش         فروخته شد
(کد سفارش: ب 191750)

بسته شماره قشنگ   2000 ریال تظاهراتی    امضاء: نمازی و نوربخش           190000 تومان
(کد سفارش: ب 200200)


بسته  20000 ریال   امضاء: طیب نیا و سیف (کسر جایگزین 38/33 )      فروخته شد

بسته   1000 ریال      امضاء  دانش جعفری و شیبانی           75000 تومان فروخته شد
(کد سفارش: 197501 ب)

بسته  500 ریال    امضاء  نوربخش و عادلی -فیلیگران فهمیده- امضاء کوتاه  (کد 275 آ)        160000 تومان
(کد سفارش: 934201 ب)

بسته  1000 ریال    امضاء  نوربخش و عادلی - امضاء کوتاه  (کد 276 ب)        320000 تومان
(کد سفارش: 010901 ب)
( امضاء نوع 3 - شماره قشنگ  010901  تا  011000 )
  (4 برگ پشت سرهم از شماره 995 تا 998 از یک بسته دیگر میباشند که 3 رقم شماره سریالها و مخرج کسر اسکناسها، مشابه سریال بسته و پشت سرهم هستند)


بسته  200 ریال     امضاء  ایروانی و قاسمی -فیلیگران الله         85000 تومان فروخته شد
(کد سفارش 960701 ب)

بسته  100 ریال      امضاء نمازی و نوربخش  -فیلیگران امام- شماره درشت       فروخته شد
(کد سفارش: 674801 ب)

بسته 50000 ریال      امضاء  شمس الدین حسینی و مظاهری - کد 342  (کد سفارش:  342 ب)    فروخته شد


بسته یک تا صد 10000 ریالی امضاء بنی صدر و نوبری

سوپر بانکی - شماره قشنگ

فروخته شد


نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب