عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:دوشنبه 4 خرداد 1394-04:04 ب.ظ

سکه خارجی (قاره اروپا) (سری 3)


1501- بلژیک   2 سنتیم   1905    (لئوپلد دوم- Dutch text )          کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان  T

1502- بلژیک   2 سنتیم   1909    (لئوپلد دوم- French text)          کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان  T

1503- بلژیک   50 سنتیم   1918 (سکه های دوره تصرف توسط آلمان)        فروخته شد
 

1505- بلژیک    50 سنتیم    1957             کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان فروخته شد           p

1514- بلژیک     1 فرانک    1991                 کیفیت درحد بانکی: 1500 تومان         د

1515- بلژیک     1 فرانک    1994                 کیفیت درحد بانکی: 1500 تومان


1516- بلژیک     5 فرانک    1986  (French text- BELGIQUE)              کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان    p

1517- بلژیک     5 فرانک    1986  (Dutch text- BELGIE)              کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان    p

1518- بلژیک     50 فرانک    1990                    کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان  Sold out  p

1519-  بلژیک     1 فرانک     1972                             کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان    د

1521- بلژیک     5 فرانک     1949                    کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان            p
1522-  بلژیک     5 فرانک     1974                   کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان           p

1524- بلژیک    10 فرانک    1970                 فروخته شد       i

1530- بلژیک   20 فرانک  برنزی    1980  (BELGIQVE)             کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان

1532- بلژیک    20 فرانک    1996            کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان فروخته شد

1542- بلژیک   5 سنتیم    1931   (Dutch text- BELGIE - ستاره دار- کمیاب)         کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان فروخته شد   T

1543- بلژیک    5 سنتیم    1924   (Dutch text- BELGIE)           کیفیت بسیارعالی: 8000 تومان    T

 1544- بلژیک   10 سنتیم    1925  ( Dutch text- BELGIE)           کیفیت بسیار عالی: 9000 تومان 

1545- بلژیک    10 سنتیم    1929  (French text- BELGIQUE)            کیفیت بسیارعالی: 9000 تومان   T

1550- بلژیک    25 سنتیم     1946  (جنس: روی)            کیفیت بسیارعالی: 9000 تومان   Fi

1551- بلژیک    25 سنتیم    1938                  کیفیت بسیارعالی: 9000 تومان     T

1552- بلژیک    1 فرانک    1943   (جنس: روی)           کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان    T


1553- بلژیک    5 فرانک    1945   (جنس: روی) (French Text)          کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان    T

1570- بلاروس    5 کوپک    2009           کیفیت بینهایت عالی: 2500 تومان فروخته شد

1572- بلاروس    2 روبل    2009              کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان   فروخته شد  T


1590- بلغارستان    20 لوا    1930  (نقره)                                    فروخته شد                    TWTF
( تصویر بوریس سوم، تزار بلغارستان و پسر فردیناند اول که در سال 1918 پس از استعفای پدرش - که بخاطر شکست در جنگ جهانی اول انجام شد - به سلطنت رسید)


1594- بلغارستان    2 استوتینکی برنزی   1901                         فروخته شد
(کیفیت نوشته های روی سکه و وضوح سکه خیلی بهتر از تصویر میباشد)

1600- بلغارستان    1 استوتینکی    1974          کیفیت بسیارعالی: 1600تومان د

1602- بلغارستان    5 استوتینکی    1974            کیفیت بسیارعالی: 1600تومان   د

1603- بلغارستان    10 استوتینکی    1962              کیفیت بینهایت عالی: 1500تومان   د

1604- بلغارستان     20 استوتینکی    1974              کیفیت بسیارعالی: 1500تومان   د

1605- بلغارستان     50 استوتینکی    1974             کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان       p

1610- بلغارستان   1 استوتینکی   2000          کیفیت بسیارعالی: 1200 تومان   د

1611- بلغارستان   2 استوتینکی   2000          کیفیت بسیارعالی: 1200 تومان   د

1612- بلغارستان   5 استوتینکی   2000          کیفیت بسیارعالی: 1400 تومان د

1614- بلغارستان   20 استوتینکی   1999          کیفیت بسیارعالی: 1500 توماند

1616- بلغارستان    1 لوا     2002                             کیفیت درحدبانکی: 3500 تومان
(تصویر Ivan Rilsky، اولین راهب بلغارستانی و موسس بزرگترین صومعه بلغارستان)

1617- بلغارستان   2 لوا    2015                 کیفیت بانکی: 9000 تومان فروخته شد
(تصویر سنت پیزیوس هیلاردوس، روحانی بلغاری و یکی از چهره های مهم انقلاب ملی بلغارستان)

1629- بوسنی و هرزگوین    5 پنینگا    2013          کیفیت بانکی: 2000 تومان     p

1640- بوهم و موراویا     1 کرونا     1942                          فروخته شد  Z
(روی سکه بسیارعالی و سالم- پشت سکه یک ضربدیدگی نوک سوزنی در لبه دارد که زیاد مشخص نیست - رنگ سکه با توجه به جنس آن "روی" مثل تصویر تیره میباشد- وضوح و شفافیت خود سکه و نقش و نوشته ها از تصویر خیلی بهتر است)

بوهم و موراویا کشور یا منطقه ای با اکثریت ساکنان مردم چک و تحت الحمایه و بنیان گذاری آلمان نازی بود که در 
بخشمرکزی سرزمین تاریخی بوهم-موراویا و منطقه تاریخی سیلزی چک به عبارتی جمهوری چک امروزی قرار داشت.
 بوهمو موراویا توسط آدولف هیتلر در تاریخ 15 مارس 1939 در قلعه پراگ بنیان گذاری گردید.
 کشور بوهم و موراویا تا سال 1945 بر پا بود.

1660-  پرتغال   10 سنتاو  برنزی  1938                             فروخته شد Fi

1666- پرتغال   20 سنتاو   برنزی   1968                    فروخته شد     i

1667- پرتغال   1 اسکودو  برنزی   1973           کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان   i

1684- ترانس نیستریا    5 کوپیک   2005          کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان فروخته شد  p

1685- ترانس نیستریا    10 کوپیک   2000          کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان   p

1690- ترکیه   100.000 لیر   سال 2000    (یادبود هفتادو پنجمین سالروز تشکیل جمهوری ترکیه)          کیفیت بسیارعالی: 4000تومان       p


1703- ترکیه    25 کروش   2012            کیفیت بینهایت عالی: 800 تومان   j

1704- ترکیه    50 کروش     2017                    کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان

1705- ترکیه    50 کروش     2005                        کیفیت بسیار عالی: 1500 تومان         p

1706- ترکیه     1 لیر   2015                                 کیفیت درحدبانکی: 1700 تومان

1707- ترکیه     1 لیر    2007                         کیفیت بسیارعالی: 1700 تومان

1708- ترکیه    1 لیر   2016  (یادبودی)                کیفیت بانکی: 7000 تومان

1709- ترکیه    1 لیر   2015  (یادبودی)                       کیفیت بانکی: 7000 تومان فروخته شد

1711- ترکیه   1 کروش    1967               کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان فروخته شد      p

1712- ترکیه    5 کروش    1967                کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان   Sold out   د

1716- ترکیه     25 کروش    1970                       کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان

1717- ترکیه    50 کروش    1972                           کیفیت بانکی: 1800 تومان          د

1720- ترکیه    1 لیر    1977    (استیل ضد زنگ- 27 میلیمتر - 7 گرم)            کیفیت بسیارعالی: 1400 تومان  د

1722- ترکیه   1/2و2 (2.5) لیر   1965    ( استیل ضد زنگ- قطر 30 میلیمتر- ضخامت 2.5میلیمتر 12 گرم )          کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   p

1723- ترکیه   1/2و2 (2.5) لیر   1979    ( استیل ضد زنگ- قطر 30 میلیمتر - ضخامت 2 میلیمتر- 9 گرم )           کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان

1724- ترکیه   5 لیر    1976   (استیل ضد زنگ- 32.5 میلیمتر - 11.1 گرم)             کیفیت بسیارعالی: 2200 تومان   p

1725- ترکیه   5 لیر    1983   (آلومینیوم- 21 میلیمتر - 1.8 گرم)             کیفیت بی نهایت عالی: 1600 تومان  د

1726- ترکیه    1 لیر    1986   (آلومینیومی)                کیفیت بانکی: 1400 تومان Sold out     د

1729- ترکیه    25 لیر    1988   (آلومینیومی)              کیفیت بینهایت عالی: 1500 تومان  p

1731- ترکیه    50 لیر    1986   (نیکل)            کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان    د

1731- ترکیه    100 لیر    1987   (نیکل)            کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان    p

1738- ترکیه     1000 لیر    1991   (نیکل)                کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان  د

1740- ترکیه     2500 لیر    1991   (نیکل)                کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان فروخته شد    p

1741- ترکیه    5000 لیر    1992  (نیکل)              کیفیت عالی: 2000 تومان              p


1742- ترکیه    5000 لیر     1995                      کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان   p

1748- ترکیه    50BIN لیر    1999                      کیفیت بینهایت عالی: 2000 تومان  Sold out    p

1751- ترکیه   25BIN لیر    2000                       کیفیت درحدبانکی: 1800 تومان  p


1753- ترکیه   50BIN لیر    2001                    کیفیت بانکی: 1800 تومان

1754- ترکیه   100BIN لیر    2003                    کیفیت بانکی: 1800 تومان د

1755- ترکیه   250BIN لیر    2004                       کیفیت بانکی: 1800 تومان     د

1756- ترکیه    1000 لیر    1995                     کیفیت بسیارعالی: 1200 تومان

1757- ترکیه    1 کروش    2008                  کیفیت درحدبانکی: 800 تومان

1758- ترکیه    1 کروش    2013                  کیفیت بینهایت عالی: 800 تومان


1760- ترکیه    5 کروش    2006                  کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان 

1761- ترکیه    10 کروش   2007                   کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان      د

1762- ترکیه    25 کروش    2005                      کیفیت درخدبانکی: 1400 تومان

1768- ترکیه    5 کروش    1950              کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان       i

1769- ترکیه    25 کروش    1951              کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان       i

1780- ترکیه (امپراطوری عثمانی)    5 پاره  1327/3 قمری (1327 سنه 3 = 1911میلادی)      فروخته شد Fi   NET
(با نوشته الرشاد)

1786- ترکیه (امپراطوری عثمانی)    20 پاره  1327/5 قمری (1327 سنه 5 = 1913میلادی)      فروخته شد
(با نوشته الرشاد)

1787- ترکیه (امپراطوری عثمانی)    40 پاره  1327/8 قمری  (1327 سنه 8 = 1916میلادی)     فروخته شد   Fi
(با نوشته القاضی)
(کیفیت بسیار عالی)

1951- جمهوری چک     1 کرون     1993               کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان  p

1952- جمهوری چک    2 کرون    1995                کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان        p

1954- جمهوری چک     10 کرون   2003               کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان          i

1955- جمهوری چک     20 کرون   2002                   کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان            i

1956- جمهوری چک    50 کرون   2012                                               فروخته شد           Fi

1960- جمهوری چک   10 هالرو   1993              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان  فروخته شد د

1965- چکسلواکی    1 کرون     1962            کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان   i

1975- چکسلواکی   10 کرون     1932                                                     فروخته شد
(نقره - 10 گرم - قطر: 30 میلیمتر)
نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب