عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:دوشنبه 4 خرداد 1394-08:53 ق.ظ

سکه خارجی (قاره اروپا) (سری 5)


2501- سوئد   5 کرون    2016                     کیفیت بانکی: 4800 تومان


2502- سوئد    1 اور   1873       کیفیت بسیارعالی و سالم فقط با توجه به جنس سکه (برنزی) حالت تیرگی دارد: فروخته شد
(اسکار دوم (اسکار فریدریک) پادشاه سوئد از 1872م تا زمان مرگش در 1907م بود. وی همچنین پادشاه نروژ از 1872 تا 1905م بود)
(از اتفاقات مهم دوران سلطنت وی، انحلال اتحاد بین سوئد و نروژ بود که به استقلال نروژ منجرشد)


2510- سوئد   5 اور    1973          کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان     د

2513- سوئد    50 اور     2002                     کیفیت بسیار عالی: 1500 تومان د

2515- سوئد   10 اور    1977                         کیفیت بانکی: 1500 تومان    د

2516- سوئد     50 اور   1978                        کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان   p

2517- سوئد     10 اور    1965                                  کیفیت عالی: 1200 تومان فروخته شد  د

2518- سوئد     25 اور    1970                                  کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان  د

2519- سوئد     50 اور   1973                                     کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان p

2525-  سوئد      1 کرون     2004                      کیفیت بسیارعالی: 1700 تومان         p
  

2527-  سوئد   1 کرون    2009   (یادبود دویستمین سالگرد جنگ بین روسیه و سوئد- جدایی از فنلاند)        کیفیت بینهایت عالی: 3000تومان   z

2528- سوئد   1 کرون    2013  (یادبود 40مین سال حکومت کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه فعلی سوئد)       فروخته شد    Fi

2536-  سوئد   10 کرون     2005   (تصویر کوچک)                   کیفیت بینهایت عالی: 7000

2503- سن مارینو    200 لیر   1992            کیفیت بانکی(فقط جزئی حالت تیرگی درحد تصویردارد):  فروخته شد 
(یادبود کشف آمریکا با تصویر کریستف کلمب)

2550- سوئیس    5 فرانک    1974            فروخته شد
(یادبود صدمین سالروز بازنگری قانون اساسی کشور سوئیس)

2551- سوئیس   1 راپن    1971                           فروخته شد 

2555-  سوییس     5 راپن     1955                   کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان    p
2555-2-  سوییس   5 راپن    1941                   کیفیت درحدبانکی: 3000 تومان  p
2555-4- سوییس    5 راپن    1907                   کیفیت بسیارعالی: 9000 تومان

2557-  سوییس    10 راپن    1970                       کیفیت بانکی: 1600 تومان
2557-2- سوییس    10 راپن    1938                     کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان  فروخته شد           i

2558- سوئیس      20 راپن   1993                  کیفیت درخدبانکی: 1600تومان            د
2558-2- سوئیس   20 راپن     1958                کیفیت بسیارعالی وتمیز: 2000تومان           د
2558-3- سوئیس   20 راپن     1929                کیفیت بسیارعالی وتمیز: 7000تومانi

2561- سوییس   1 فرانک    1970                       کیفیت بسیار عالی: 5000 تومان

2562- سوئیس    2 فرانک    2013             کیفیت بینهایت عالی: 9500 تومانi


2563-  سوییس    5 فرانک     1983                                         فروخته شد

2564-  سوییس    5 فرانک     1995                                  فروخته شد
(سکه های 5 فرانکی ضرب 1968 به بعد که حرف B زیر تاریخ آنها میباشد "ضرب برن"، حالت پروف دارند)
تصویر ویلیام تل، قهرمان تاریخی سوییس در قرن چهاردهم. او  در دورانی که دودمان هابسبورگ آن منطقه را زیر تسلط خود درآورد، جانب ستمدیدگان را گرفت و مردم را به مقاومت در برابر متجاوزین ترغیب نمود.

ویلیام تل در برابر اشغالگران کشورش تسلیم نشد و تاوان آن را هم پس داد. وی مجبور شد برای نجات جان پسرش از دست اشغالگران به درخواست آنها تن در دهد و روی سر پسر کوچکش یک سیب بگذارد و به آن شلیک کند که می‌توانست در صورت کوچکترین خطا، فرزندش را به قتل برساند.

ویلیام تل قهرمان ملی حماسه های سوییس برای دفاع از روستائیان در مقابل نظام فئودالی زمانه خویش می‌ایستد، به گونه ای که می‌توان او را رابین هود سوئیسی در قرون وسطی خواند.

در طول قرن نوزدهم، و حتی در دوره جنگ جهانی دوم، در سوییس و در کل اروپا وی سمبل شورش علیه استبداد محسوب می‌شد.


2600- پادشاهی صربستان     10 پارا   1884  (پادشاهی میلان اول)             فروخته شد     Fi
(پادشاهی صربستان، دولتی در شبه جزیرهٔ بالکان بود که در ۶ مارس ۱۸۸۲ میلادی تاسیس شد؛ این پادشاهی، دو جنگ بالکان و هجوم نیروهای اتریش-مجارستان در جنگ جهانی اول را پشت سر گذاشت تا این که در سال 1918 با سرزمینهای اقوام کروات، اسلون ها و صربها، ادغام گردید و پادشاهی یوگسلاوی را زیر نظر پتر اول تشکیل داد.)
 

2603- صربستان    1 دینار    2011                 کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان    p

2605- صربستان    5 دینار    2012                   کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان   p

2609- صربستان    20 دینار    2003                کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان فروخته شد           i

2650- فرانسه    1 فرانک برنزی    1938                                  فروخته شد

2652- فرانسه    2 فرانک    1923                                            فروخته شد     sv
(تصویر مرکوری خدای تجارت و بازرگانی)

2654- فرانسه    10 فرانک   1935               کیفیت بسیارعالی و سالم: 8500 تومان    T

2655- فرانسه    25 فرانک   1939                   کیفیت بانکی: 12000 تومان    T


2660- فرانسه      5 سنتیم        1978                 کیفیت درحئبانکی: 1200 تومان   د
2660-1- فرانسه   10 سنتیم       1989                کیفیت بسیار عالی: 1200 تومان     د
2660-2- فرانسه   20 سنتیم       1974                کیفیت بسیارعالی: 1400 تومان              د

2662- فرانسه  ست  1/2 و 1 و 2 و 5 فرانک             کیفیتها بینهایت عالی و درحدبانکی: 10000 تومان 

2663-  فرانسه    2 فرانک    1993 (یادبود 50مین سالگرد نهضت مقاومت ملی)     فروخته شد
(تصویر ژان مولن، از اعضای برجسته مقاومت در فرانسه در جنگ جهانی دوم) 

2665- فرانسه    10 فرانک    1978                     کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان          i

2666- فرانسه    10 فرانک    1990               کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان             i

2670- فرانسه   10 فرانک   1951            کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان          p

2670- فرانسه   50 فرانک   1953            کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان          T

2680- فرانسه     1 فرانک     1957                 کیفیت بسیار عالی: 3000 تومان            p

2681- فرانسه     2 فرانک     1950                       کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان               i

2682- فرانسه     5 فرانک    1947                      کیفیت بسیارعالی: 6500 تومان  z

2684- فرانسه    1 فرانک     1944              کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان        p

2685- فرانسه    2 فرانک    1943               کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان          p 

2695- فرانسه   1 فرانک   1988   (یادبود 30مین سالروز جمهوری پنجم فرانسه)         فروخته شد  SV
(تصویر شارل دو گل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه)
جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از اکتبر 1958 پدید آمده است. این جمهوری توسط شارل دوگل بر ویرانه های جمهوری چهارم فرانسه ساخته شد. با کنار گذاشتن نظام پارلمانی ناکارآمد جمهوری چهارم، نوعی نظام ریاستی بوجود آمد که در آن رئیس کشور دیگر مقامی تشریفاتی نیست و رئیس جمهور و نخست وزیر هردو در اداره عملی کشور نقش دارند.

2696- فرانسه   1 فرانک   1992   (یادبود 200مین سالروز جمهوری اول فرانسه)         فروخته شد

2700- جزایر پلی نزی (مستعمره فرانسه)    20 فرانک   1995        کیفیت بسیارعالی: 8000 تومان فروخته شد


7201- کالدونیای جدید (مستعمره فرانسه)    20 فرانک   1970        کیفیت بانکی: 10000 تومان

2720-  فنلاند    10 پنیا     1924                                                   فروخته شد     Fi

2723- فنلاند   10 پنیا    1993         کیفیت بینهایت عالی: 2200 تومان    p

2724- فنلاند    1 پنیا     1963                 کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

2725- فنلاند    5 پنیا     1963                کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان    p

2727- فنلاند   10 پنیا    1963               کیفیت بسیارعالی: 2200 تومان   p

2728- فنلاند   20 پنیا    1963               کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان   p

2734- فنلاند   10 مارکا    1993                    Sold out 

2751- قبرس    500 میل    1976  (یادبود دومین سالگرد تجاوز نظامی ترکیه به قبرس)          فروخته شد

2752- قبرس    25 میل    1973                   کیفیت درحدبانکی: 2500 تومان         p

2754- قبرس    1 سنت   1996           کیفیت بانکی: 1600 تومان    p

2755- قبرس    2 سنت   1998           کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان    p

2756- قبرس    5 سنت   1983              کیفیت بسیار: 1600 تومان     p

2760- قبرس    20 سنت     1983              کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  فروخته شد p

2764-قبرس    50 سنت     1991                   کیفیت بسیار عالی: 4500 تومان  i

2783- کرواسی    5 لیپا    2013                 کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان     د

2784- کرواسی    10 لیپا    2001                  کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان        p

2786- کرواسی    20 لیپا     2014                      کیفیت بانکی: 1600 تومان  د2786- کرواسی    50 لیپا     2002                      کیفیت بانکی: 1600 تومان p

2788- کرواسی    2 کونا     2011                   کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان   p


2800- گرجستان    1 تتری     1993                   کیفیت بانکی: 1600 تومان   د
2801- گرجستان    2 تتری     1993                   کیفیت بانکی: 1600 تومان فروخته شد       د
2802- گرجستان    5 تتری     1993                   کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان 
2803- گرجستان    10 تتری   1993                   کیفیت بینهایت عالی: 1500 تومان    p
2804- گرجستان    20 تتری   1993                   کیفیت بانکی: 1600 تومان              p

2806- گرجستان     50 تتری    2006                    کیفیت بسیارعالی: 1600تومان         p


2808- گرجستان     2 لاری    2006                کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان z

2825-  لاتویا    1 لاتس    1924  (نقره)                                                   فروخته شد   T

2830- لوکزامبورگ    5 سنتیم    1924          کیفیت بسیارعالی: 18000 تومان  فروخته شد  T

2831- لوکزامبورگ    50 فرانک    1990           فروخته شد

2840- لهستان   2 زلوتی    2011  (یادبود شهر کراکوف لهستان)            فروخته شد

2841- لهستان   20 زلوتی    1976   (یادبود  Marceli Nowotko)            فروخته شد      SVp z
( Marceli Nowotko فعال کمونیست لهستانی و اولین دبیر حزب کارگر لهستان بود)


2842- لهستان   10 زلوتی    1978   (یادبود  Boleslaw Perus)            کیفیت درحدبانکی: 6000 تومان      p
(Boleslaw Perus نویسنده لهستانی و از چهره های پیشرو در تاریخ اددبیات لهستان بود)

2843- لهستان   5 زلوتی   1959  (آلومینیومی)                                فروخته شد       SV z

2844- لهستان   1 زلوتی   1984 (آلومینیومی)          کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان   i

2846- لهستان    1 گروشی   2006                  کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان 

2848- لهستان   2 گروشی    2015             کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان    د

2850- لهستان    5 گروشی   2006              کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان  p

2851- لهستان    10 گروشی   2006             کیفیت بینهایت عالی: 1500 تومان                 د

2852- لهستان    20 گروشی   2009               کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان Sold out         د

2853- لهستان   50 گروشی   1992                  کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان                p

2855- لهستان    1 زلوتی    2012                      کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان    p

2856- لهستان    2 زلوتی    2014                کیفیت درحدبانکی: 2800 تومان      I


2857- لهستان     5 زلوتی      2010                 کیفیت بسیارعالی: 5500 تومان      T

2860- لهستان   2 زلوتی   1985         کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i

2861- لهستان    5 زلوتی    1977                کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   p

2880- لهستان    ست سکه های 10 و 20 و 50 گروشی   1923          فروخته شد 

2885- لیتوانی    5 لیتاس     1999                                                      فروخته شد                Fip

2895- مالت    10 سنت    1972                فروخته شد

2900- مجارستان    10 فیلر    1915                                         فروخته شد                Fi

2903- مجارستان    2 فورینت    1992                    کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان          p

2904- مجارستان    5 فورینت    2016                    کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان      p

2905-  مجارستان     10 فورینت    2016                    کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان              p

2906-  مجارستان    20 فورینت    2004                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان        p

2907- مجارستان    50 فورینت    2007                    کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان      p

2908-  مجارستان    100 فورینت    2007                کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان     i

2909-  مجارستان    200 فورینت    2015                 کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان       z

2912- مجارستان    2 فورینت    1989                    کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان              p

2913- مجارستان    10 فورینت    1985            کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان  p

2914- مجارستان    5 فورینت    1983                کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان     p
( یادبود لاجوس کوشوت، اقتصاددان،سیاستمدار،روزنامه نگار و وکیل اهل مجارستان. و فرماندار مجارستان در سال 1849)

2915- مجارستان     20 فورینت       1986          کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان          i

2920- مجارستان    1 فورینت   1970  (آلومینیومی)           کیفیت بسیارعالی: 1800تومان       p


2921-  مجارستان    5 فیلر    1951  (آلومینیومی)           فروخته شد                  p

2922-  مجارستان    10 فیلر    1951  (آلومینیومی)         کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان               د

2923- مجارستان    20 فیلر    1968  (آلومینیومی)           کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان                 p

2930- مغولستان    15 مونگو    1980                    فروخته شد    i

2931- مغولستان    1 توگریک    1971                                 فروخته شد    Fi
( یادبود 50 مین سال استقلال مغولستان از چین در 1921)

2935- مقدونیه    1 دناری    2008             کیفیت بینهایت عالی: 2800 تومان    p

2936- مقدونیه    2 دناری    2001             کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان    p

2937- مقدونیه    5 دناری    2008             کیفیت بسیار عالی: 3000 تومان Sold out  p

2938- مقدونیه     10 دناری    2008             کیفیت بسیارعالی: 3800 تومان  


2943- مولداوی   25 بانی   2008                کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   د

شاهزاده‌نشین موناکو ، دومین کشور کوچک دنیاست، شاهزاده‌نشینی که در قلب اروپا قرار دارد.

شبه‌جزیره موناکو در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل جنوب فرانسه واقع شده است و مساحت آن به حدود دو کیلومتر مربع می‌رسد.

2962- موناکو    100 فرانک    1956                                                فروخته شد

2965- موناکو     10 فرانک    1951                                  فروخته شد          ETp

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب