عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:دوشنبه 4 خرداد 1394-07:49 ق.ظ

سکه خارجی (قاره اروپا) (سری 6 - یورو)3004- نروژ     5 کرون    1997   (یادبودی)            فروخته شد

3005- نروژ   5 کرون    1975  (یادبودی)            فروخته شد

3007- نروژ   2 اور   1962            کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان فروخته شد

3009- نروژ     10 اور     1991                       کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان   د

3010- نروژ     10 اور     1968                   کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان  p

3013- نروژ    1 کرون     1992                         کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  فروخته شد  p

3012- نروژ    1 کرون     1989                 کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  p

p

3016- نروژ     1 کرون    2007                 کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان      p

3017-  نروژ     5 کرون     2009            کیفیت بینهایت عالی: 4500 تومان فروخته شدz

3020-  نروژ    10 کرون     1996                     فروخته شد    F

3021-  نروژ    20 کرون     2003                   کیفیت بسیارعالی: 15000 تومان  ET

3023-  نروژ    20 کرون     2004                                         فروخته شد ET
(یادبود 150مین سال ساخت اولین خط راه آهن نروژ)

3024- نروژ     50 اور   2002                       کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان         د

3054- واتیکان    100 لیر   1962  (پاپ ژان بیست و سوم، پاپ کلیسای کاتولیک رم)          فروخته شد
(یادبود دومین مجلس شورای واتیکان)

3055- واتیکان    100 لیر    1983  (پاپ ژان پل دوم - GOD GIVES WORLD TO MANKIND/سکه با عنوان خداوند جهان را به بشر داد) فروخته شد 

3058- واتیکان    200 لیر    1990/  پاپ ژان پل دوم    (یادبود مریم مقدس)            فروخته شد

3300- هلند   10 سنت    1941          فروخته شد T
(دوره اشغال هلند توسط آلمان)

3301- هلند   5 سنت   1913 (اولین سال ضرب)               فروخته شد


3302- هلند    2.5 گلدن      1980   (یادبود  تاجگذاری ملکه  بئاتریکس )              فروخته شد      Fi
);
(کیفیت سکه کاملا تمیز و شفاف و با ضرب PROOF میباشد و تصویر از اینترنت گرفته شده و متعلق به سکه نیست)
( وزن: 10گرم - قطر: 29میلیمتر )

3304- هلند   1 سنت برنزی   1880                        فروخته شد     ET

3307- هلند    10 سنت   1942  (ملکه ویلهلمینا)    (نقره- 1.4گرم- 15میلیمتر)          فروخته شد

3311- هلند   1 سنت   1951  (ملکه جولیانا)             کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان         د

3314- هلند   10 سنت    1970  (ملکه جولیانا)             کیفیت بینهایت عالی: 1200 تومان د

3316- هلند   25 سنت   1958  (ملکه جولیانا)          کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان    د

3317- هلند    1 گیلدن     1975  (ملکه جولیانا)           کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

3318- هلند    1 گیلدن   1955  (ملکه جولیانا)   (نقره)                     فروخته شد

3320- هلند   5 سنت    1983  (ملکه بئاتریکس)           کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان          د

3321- هلند   10 سنت    1989  (ملکه بئاتریکس)           کیفیت بینهایت عالی: 1400 تومان          د

3322- هلند   25 سنت    1987 (ملکه بئاتریکس)           کیفیت عالی: 1200 تومان د


3324- هلند    1 گیلدن    1982               کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان    p

3326- هلند    5 گیلدن    1988  (ملکه بئاتریکس)          کیفیت بسیارعالی: 2000تومان  فروخته شد      p

3360- آنتیل هلند   5 سنت   1983                                                        فروخته شد         SV i
آنتیل هلند (به هلندیNederlandse Antillen) یک دیار خودمختار در کارائیب و بخشی از پادشاهی هلند بود. جزیرهٔ آروبا در سال ۱۹۸۶ از آنتیل هلند جدا شده و به عنوان منطقهٔ جداگانه‌ای در پادشاهی هلند قرار گرفت و بقیه آنتیل هلند نیز در اکتبر ۲۰۱۰ منحل شده و به دو دیار کنسیستوئنت و چند شهرستان ویژه در تقسیمات کشور هلند تبدیل شدند.

3403- یوگسلاوی    1 دینار    1953              کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان           د

3404- یوگسلاوی    2 دینار    1953              کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان         p

3408- یوگسلاوی   5 پارا    1973                       کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان فروخته شد             د

3410- یوگسلاوی    20 پارا    1975                 کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان              p

3412- یوگسلاوی    50 پارا    1965                      کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان                 p

3414- یوگسلاوی    50 پارا    1990                   کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان فروخته شد               p

3415- یوگسلاوی    1 دینار    1965                کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان        د

3416- یوگسلاوی    1 دینار    1981                     کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان

3417- یوگسلاوی    2 دینار    1972                         کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان           د

3420- یوگسلاوی    1 دینار    1994                   کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان فروخته شد


3423- یوگسلاوی   1 دینار   1984              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان   p


3425- یوگسلاوی    5 دینار     1984                           فروخته شد p

3429- یوگسلاوی    5 دینار     1991                  کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  فروخته شد

3430- یوگسلاوی    5 دینار     1980                  کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

3431- یوگسلاوی    10 دینار     1977                  کیفیت بانکی: 2500 تومان  p

3432- یوگسلاوی    10 دینار    1987                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

3433یوگسلاوی    50 دینار     1988              کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان فروخته شد i

3434- یوگسلاوی    100 دینار     1987                      کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان   p


3438- یوگسلاوی    25 پارا   1982                کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  فروخته شد   i

3440- یوگسلاوی    10 دینار    1955                   کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان             p

3441- یوگسلاوی    20 دینار     1955                    کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان p

3442- یوگسلاوی    50 دینار     1955                    کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان        p

3444- یوگسلاوی   10 دینار   1988        کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  i

3445- یوگسلاوی   100 دینار    1989                           فروخته شد   T

3447- یوگسلاوی    1 دینار    2002            کیفیت بسیارعالی: 2200 تومان p فروخته شد

3448- یوگسلاوی    5 دینار    2000          کیفیت بسیارعالی: 3200 تومان   i

3453- یونان    1 دراخما    1988             کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان  

(تصویر Laskarina Bouboulina، یکی از رهبران با ارزش یونان در جنگ استقلال یونان در 1821)

3454- یونان   2 دراخما   1990            کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان فروخته شد                     i


3455- یونان   50 دراخما    1994                     فروخته شد  i
(یادبود تصویب قانون اساسی یونان در سال 1844 میلادی و پس از جنگ استقلال یونان و استقلال یونان از امپراطوری عثمانی در سال 1830 میلادی و پس از چندین سال هرج و مرج و جنگهای داخلی در یونان)
 (تصویر Dimitrios Kallergis، یکی از مبارزان جنگ استقلال یونان، سیاستمدار و ژنرال ارشد و مهمترین و موثرترین عامل در انقلاب 1843 یونان)

3456- یونان     20 لپتا     1959               کیفیت بینهایت عالی: 4500 تومان    i


3457- یونان   1 دراخما   1973          کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   i

3458- یونان    1 دراخما     1982               کیفیت درحدبانکی: 2000 تومان  i

3459- یونان    2 دراخما    1978                   کیفیت بسیار عالی: 2200 تومانp


3464- یونان    5 دراخما    1986  (تصویر ارسطو)          کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان    p


3465- یونان  10 دراخما  1986  (نیکل- وزن: 7.6گرم)  (یادبود انرژی اتمی- تصویر greek فیلسوف یونانی)           کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان         p


3469- یونان   1 دراخما   1970        کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i
(کنستانتین دوم، آخرین شاه یونان)

3472- یونان    10 دراخما     1968                    فروخته شد             SX
(کنستانتین دوم، آخرین شاه یونان)

3476- یونان    5 دراخما     1954             کیفیت بسیارعالی: 5500 تومان i  
پائول شاه یونان از 1947 تا 1964 )

3478- یونان   1 دراخما    1971                      کیفیت بانکی: 4000 تومان      i
(یادبود انقلاب 21 آوریل 1967 یونان)

3480- یونان    50 دراخما    1988                      کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان  z
( تصویر هومر، شاعر و داستانسرای یونان باستان و خالق آثار معروف ایلیاد "داستان جنگ تروا" و ادیسه )

3481- یونان    100 دراخما    2000                   کیفیت بینهایت عالی: 8000 تومان  z
(تصویر اسکندر مقدونی)

3482- یونان   20 دراخما    1990                       کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان     i
( تصویر Dionysios Solomos شاعر یونانی و خالق سرود ملی یونان)

3484- یونان     5 دراخما    1973                  فروخته شد       SXpi
( اسب بالدار پگاسوس از افسانه های یونان باستان)

3485- یونان    5 دراخما    1930         کیفیت خوب/عالی: 10000 تومان   T

3486- یونان    20 دراخما    1973  (تصویر آتنا دختر زئوس و الهه خرد وجنگ)      کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان


3488- یونان     1 دراخما    1926         کیفیت بسیار عالی: 16000 تومان        Fi  
(نیمرخ آتنا، الهه خرد و جنگ)

***************************************************************

سکه های  یورو
**************

EC1IRL- ایرلند    1 یورو سنت    2012                کیفیت درحدبانکی: 800 تومان


EC1STN- استونی   1 یوروسنت    2011          کیفیت در حدبانکی: 1000 تومان

EC1SLN- اسلونی   1 یوروسنت    2009          کیفیت در حدبانکی: 1000 تومان فروخته شد

EC1BEL- بلژیک   1 یورو سنت    2010  (طرح جدید)          کیفیت درحدبانکی: 600 تومان فروخته شد

EC1AL- آلمان    1 یوروسنت     2010           کیفیت بانکی: 500 تومان

EC1SLV- اسلواکی     1 یورو سنت    2013        کیفیت درحدبانکی: 700 تومانSold out

EC10LUX- لوکزامبورگ    10 یوروسنت     2011            کیفیت بینهایت عالی: 1500 تومانSold out

EC20AL- آلمان     20 یوروسنت    2002           کیفیت بینهایت عالی: 1500 تومان

EC20SP- اسپانیا   20 یوروسنت   1999           کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان

EC20AU- اتریش  20 یوروسنت   2014          کیفیت بانکی: 1500 تومان فروخته شد

EC50SP- اسپانیا   50 یوروسنت   2000           کیفیت عالی وتمیز: 3000 تومان

E1MAL2003- مالتا   1 یورو    2003        کیفیت بینهایت عالی: 9000 تومان    SV

E1POR2014- پرتغال    1 یورو    2014        فروخته شد

E2IT2002- ایتالیا   2 یورو    2004                کیفیت بسیار عالی: 14000 تومان  sv

E2SLV2009- اسلواکی   2 یورو   2009          فروخته شد

E2FL2010- فنلاند   2 یورو    2010             فروخته شد

E2CGRH2015- آلمان    2 یورو    2015   (یادبود ایالت هسن)              کیفیت درحدبانکی: 15000 تومان

E2STN2017- استونی    2 یورو    2017                       فروخته شد
(یادبود 100مین سال جدا شدن استونی از روسیه در 1917 با عنوان راه آزادی)

E2NED2013C- هلند    2 یورو   2013   (یادبود به سلطنت رسیدن شاه ویلیام الکساندر/ شاه کنونی هلند بجای ملکه بئاتریکس)  فروخته شد

E2VAT2009T- واتیکان     2 یورو    2009   (ضرب آزمایشی/ Trial)                 فروخته شد
(این طرح از سکه 2 یورویی در اکثر کشورهای عضو حوزه پولی یورو در سال 2009 تحت عنوان یادبود دهمین سال ایجاد واحد پولی یورو ضرب گردید. اما در سه کشور واتیکان و سن مارینو و موناکو در همان سال 2009 بصورت نمونه آزمایشی ضرب شد و بعد از آن هرگز بصورت رایج ضرب نشد)

E2CIRL2016- ایرلند   2 یورو    2016                          فروخته شد
(یادبود شورش معروف به شورش عید پاک، قیام مسلحانه ایرلندی ها در عید پاک آوریل 1916 برای پایان دادن به سلطه بریتانیا و ایجاد جمهوری مستقل ایرلند)

E2CGER2013- آلمان    2 یورو   2013  (یادبود پیمان الیزه)            فروخته شد

E2CBELG2009- بلژیک   2 یورو    2009  (یادبود لوئی بریل، ابداع کننده خط بریل برای نابینایان)         فروخته شد

E2LX2015- لوکزامبورگ    2 یورو     2015                                      فروخته شد
 (یادبود 15مین سال به تخت نشستن هنری، شاهزاده اعظم لوکزامبورگ - تصویر شاهزاده هنری و همسرش ماریا ترزا، پرنسس اعظم لوکزامبورگ)
(تصویر سه بعدی)

E2SL2015- اسلواکی    2 یورو    2015   (یادبود 200مین سالروز تولد لودویت اشتور)        فروخته شد

E2M2015- مالتا    2 یورو   2015  (یادبود تشکیل جمهوری مالتا)               فروخته شد       NETEt

E2AND- آندورا    2 یورو    2015                               فروخته شد

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب