عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 3 خرداد 1394-02:41 ب.ظ

سکه خارجی (قاره آسیا) (سری 4)


5504- کره شمالی    50 چون   1978  (یادبود  30مین سالگرد جمهوری خلق کره)           فروخته شد


5509- کره جنوبی   10 وون    1968                   کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان        

5510- کره جنوبی   10 وون    2001                کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان

5512- کره جنوبی   10 وون    2012                کیفیت بینهایت عالی: 1000 تومان     د

5514- کره جنوبی    50 وون    1979 (طرح قدیم)          کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان   د

5515- کره جنوبی    100 وون     2001                 کیفیت بینهایت عالی: 1200 تومان 

5516- کره جنوبی   100 وون    1979   (طرح قدیم)           کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان  p


5517- کره جنوبی    500 وون     1991                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

5556- کویت    20 فلس     1971                  کیفیت بسیارعالی:1500 تومان  د

5557- کویت    50 فلس     2005             کیفیت بانکی: 1800 تومان

5558- کویت    100 فلس    2012                   کیفیت بانکی: 2200 تومان                 p

5604-  لبنان    5 قرش    1972                 کیفیت بسیار عالی: 1500 تومان   p  

5606-  لبنان     50 لیر    1996                           فروخته شد           Fp

5608-  لبنان     100 لیر    1996                        کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان      p

5609-  لبنان     250 لیر    2009                   کیفیت بسیارعالی: 1600 تومانp

5613-  لبنان     500 لیر    1995                     کیفیت درحدبانکی: 2000 تومان

5620- لبنان    5 قرش (پیاستر)    1954          کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان فروخته شد  p

5621- لبنان    5 قرش (پیاستر)    1952         کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان   ET


5622- لبنان    10 قرش (پیاستر)    1955          کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان    Zp

5625- لبنان   1 لیر    1975                   کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان فروخته شد

5653- ماکائو    10 آووس   2007                          کیفیت بانکی: 3800 تومان   p

5655- ماکائو    50 آووس   1993               کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان    i


5670- مالایا (مستعمره بریتانیا- پادشاهی جورج ششم)    1 سنت  برنزی   1945  فروخته شد

5672- مالایا و بریتیش برونئی (مستعمره بریتانیا)    10 سنت    1961        کیفیت بسیارعالی: 12000 تومان

5673- مالایا  (مستعمره بریتانیا)    10 سنت     1950           فروخته شد


5700- مالزی    5 سن     2012                     کیفیت درحدبانکی: 1200 تومان     د
5700-1- مالزی    10 سن     2012                کیفیت درحدبانکی: 1400 تومان
5700-2- مالزی    20 سن     2012                کیفیت بانکی: 1500 تومان
5700-3- مالزی    50 سن     2012                کیفیت بینهایت عالی: 2000 تومان

5715-  مالزی    1 سن    2000                         کیفیت بسیارعالی: 1000 تومان  د


5717- مالزی    10 سن    2005                          کیفیت بسیارعالی: 1000 تومان    د

5718- مالزی    20 سن    1997                   کیفیت بسیار عالی: 1500 تومان  د

5719- مالزی    50 سن    2005                   کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان

5721- مالزی    5 سن    1988                     کیفیت بانکی: 1500 تومان Sold out د

5721- مالزی    10 سن    1967                     کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان

5723- مالزی    50 سن    1983                   کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان فروخته شد   p


5724- مالزی   1 رینگیت   1992   (طرح نوشته   1$ )                  کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان  i
5725- مالزی  1 رینگیت   1993   (طرح نوشته  1 RINGGIT )         کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان i

5750- نپال   2 روپیه    2009-2006                                     فروخته شد
 
5802- هندوستان    10 پیسه    1988            کیفیت بانکی: 1500 تومان

5804- هندوستان   2 پیسه   1974                         کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان فروخته شد   p

5807- هندوستان    20 پیسه    1986           کیفیت درحدبانکی: 3000 تومان    i

5809-  هندوستان    25 پیسه    1973                   کیفیت بسیارعالی: 1500 توماند


5810-  هندوستان    25 پیسه    1992                  کیفیت بینهایت عالی:1800 تومان   p

5812-  هندوستان    25 پیسه   1982 (یادبود نهمین دوره بازیهای آسیایی)        کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان   p

5813- هندوستان   10 پیسه   1971  (برنجی)       کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان   p

5814-  هندوستان     10 پیسه    1962  (نیکل)           کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان p


5815-  هندوستان    10 پیسه    1986                  کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان              p

5816-  هندوستان    10 پیسه    1980                  کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان             p

5823- هندوستان    50 پیسه     1998                 کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان

5830- هندوستان    1 روپیه   1997                         کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان

5831- هندوستان   1 روپیه    2012     (استیل ضد زنگ)             کیفیت درحدبانکی: 1200 تومان    د

5831- هندوستان   1 روپیه    2009     (استیل ضد زنگ)             کیفیت بسیارعالی: 1200 تومان

5834- هندوستان   2 روپیه    2011    (استیل ضد زنگ)              کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان

5835- هندوستان   2 روپیه    2010    (استیل ضد زنگ)              کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان

5837- هندوستان    2 روپیه   2003   (با عنوان اتحاد ملی با تصویر نقشه هند)          کیفیت درحدبانکی: 2000تومان    p

5840- هندوستان    5 روپیه    2000 (دور رینگی)              کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان  د

5841- هندوستان    5 روپیه   2003   (یادبود دادابای نائوروجی)           فروخته شد      P
(دادابای نائوروجی، از پارسیان هند و اولین آسیایی تباری بود که به عضویت مجلس عوام بریتانیا درآمد. وی همچنین یکی از اعضای موسس کنگره ملی هند بود)

5842- هندوستان     5 روپیه    2012                    کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان             p

5843- هندوستان     5 روپیه    2010                      کیفیت درحدبانکی: 1800 تومان              p

5853- هندوستان    5 روپیه    2012                                 فروخته شد
(یادبود خدایان معبد مقدس Vashino Devi کشمیر)

5855-  هندوستان    10 روپیه    2013                     کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان   i

5856- هندوستان   10 روپیه   2015  (یادبود روز بین المللی یوگا)       فروخته شد  T

5858- هندوستان   1 روپیه   1964 (یادبود وفات جواهر لعل نهرو)         کیفیت بانکی: 12000 تومان
(جواهر لعل نهرو از رهبران جنبش اسقلال هند و کنگره ملی هند بود. او به عنوان اولین نخست وزیر هند پس از اعلام استقلال در سال 1947 انتخاب شد)

5859- هندوستان    50 پیسه   1984  (یادبود وفات ایندرا گاندی)           فروخته شد


5861- هندوستان    10 روپیه   1969  (نقره عیار 800- 15 گرم- قطر 34میلیمتر)          فروخته شد 
(یادبود صدمین سالگرد تولد مهاتما گاندی / تولد 1869 - وفات 1948)
5862- هندوستان    1 روپیه    1989   (یادبود صدمین سال تولد جواهر لعل نهرو)        فروخته شد  i
(جواهر لعل نهرو از رهبران جنبش اسقلال هند و کنگره ملی هند بود. او به عنوان اولین نخست وزیر هند پس از اعلام استقلال در سال 1947 انتخاب شد)

5868- هندوستان    5 پیسه  1979   (یادبود سال بین المللی کودکان)            کیفیت بینهایت عالی: 4500 تومان  فروخته شد

5872- هندوستان   10 پیسه    1974   (یادبود FAO - با عنوان تنظیم خانواده)         کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    i

5873- هندوستان   10 پیسه    1975   (یادبود FAO - با عنوان سال زنان)         کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    i

5874- هندوستان   10 پیسه    1976   (یادبود FAO - با عنوان غذا و کار برای همه)         کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    i


5875- هندوستان   10 پیسه    1978   (یادبود FAO - با عنوان غذا و سرپناه برای همه)         کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    i

5877- هندوستان    50 پیسه    1973  (یادبود  GROW MORE FOOD- FAO)       کیفیت بینهایت عالی: 7000 تومان   i

5880- هندوستان    1 روپیه    1987  ( FAO - با عنوان کشاورزان خردسال)  فروخته شد i

5882- هندوستان   1/4 روپیه    1955              کیفیت بینهایت عالی: 4000 تومان


5889- هندوستان    1 پیسه   1944             فروخته شد

5890- کمپانی هند شرقی (هندوستان مستعمره بریتانیا)      نیم آنه (دو پای)    1835     کیفیت مطابق تصویر: 95000 تومان
(دوره پادشاهی ویلیام چهارم، عموی ملکه ویکتوریا)
(جنس: مس- وزن: 12.90گرم - قطر: 30.5میلیمتر)


5892- هندوستان (مستعمره بریتانیا پادشاهی جورج ششم)   1 آنه   1940 / ضرب کلکته / جنس: نیکل      فروخته شد

5893- هندوستان (مستعمره بریتانیا پادشاهی جورج ششم)    1 آنه    1943 / ضرب بمبئی / تاریخ کوچک/ جنس: برنج  فروخته شد


5895- هندوستان    1/2 پیسه برنزی  1916 (مستعمره بریتانیا پادشاهی جورج پنجم)       فروخته شد


5898- سکه 1 سنت برنزی  1919 دوره امپراطوری جورج پنجم -  از سری سکه های STRAITS SETTLEMENTS (سکه های برخی مستعمرات بریتانیا در آسیا)    فروخته شد

5905- سکه کمیاب   1 آنه  ایالت جایپور هند 1944 - با تصویر مهاراجه جایپور، من سینق دوم   فروخته شد
(کیفیت بسیارعالی درحد تصویر- بدون ضربه و خط و خش فقط حالت تیرگی ساده دارد و کاملا قابل تمیز و براق شدن)


5910- کمپانی هند شرقی (مستعمره هلند)    5 سنت    1922               فروخته شد           TWTZ

5922- هنگ کنگ مستعمره    5 سنت    1972     (الیزابت دوم-تاج اول)           کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان  p 

5923- هنگ کنگ مستعمره    10 سنت    1960     (الیزابت دوم-تاج اول)           کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان  p 

5925- هنگ کنگ مستعمره    50 سنت     1963     (الیزابت دوم-تاج اول)           کیفیت بسیارعالی: 4500تومان    p

5927- هنگ کنگ مستعمره   1 دلار   1973   (الیزابت دوم-تاج اول)          کیفیت بسیار عالی: 6000تومان  i

5930- هنگ کنگ مستعمره   2 دلار   1988  (الیزابت دوم -تاج سوم)            فروخته شد

5932- هنگ کنگ  مستعمره     20 سنت    1975   (الیزابت دوم -تاج دوم)      کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان   p

5934- هنگ کنگ مستعمره   10 سنت   1983   (الیزابت دوم-تاج دوم)            کیفیت عالی: 2000 تومان        p

5935- هنگ کنگ مستعمره   50 سنت   1977   (الیزابت دوم-تاج دوم)            کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان      i

5941- هنگ کنگ    20 سنت     1998                    کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان   Sold out  

5943- هنگ کنگ     1 دلار    1997                 کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان         p

5944- هنگ کنگ     2 دلار    1997                 کیفیت بسیار عالی: 2500 تومان         z

5982- یمن    50 فلس    1974                                فروخته شد        Tp    i

5984- یمن    20 ریال    2006                                                            فروخته شد     T

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب