عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 3 خرداد 1394-12:07 ق.ظ

سکه خارجی (قاره آمریکا) (سری 2)


7501- آرژانتین    5 سنتاو    1930              کیفیت بسیارعالی: 10000 تومان    T

7503- آرژانتین   1 سنتاو   1997           کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i

7505- آرژانتین    1 پزو    2010                    کیفیت بانکی: 5500 تومان  Zp
(با طرح آرم اولین پول رایج کشور آرژانتین با نوشته PRIMERA MONEDA PATRIA: اولین ارز میهنی)

7506- آرژانتین    2 پزو    2011  (یادبود 200مین سالروز انقلاب 1810)          کیفیت بانکی: 8000 تومان   Zp

7508- آرژانتین    25 سنتاو    1996              کیفیت بسیار عالی: 2800 تومان p

7509- آرژانتین    50 سنتاو    2010              کیفیت بینهایت عالی: 4000 تومان  p

7510- آرژانتین   25 پزو    1965  (یادبود اولین سکه ملی کشور آرژانتین)        فروخته شد   i

7528- اروگوئه   2 پزو   2011           کیفیت بسیارعالی:3500 تومان   Zp
(یادبود حیوانات بومی اروگوئه - Carpincho)

7529- اروگوئه   2 پزو   2011           فروخته شد
(یادبود حیوانات بومی اروگوئه - Carpincho)

7530- اروگوئه   10 پزو   2011           فروخته شد
(یادبود حیوانات بومی اروگوئه - یوزپلنگ وحشی(پوما)

7539- اکوادور    10 سنتاو    2000            کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان فروخته شد  z
(سری سکه های ضرب اکوادور بعد از تغییر واحد پولی اکوادور از سوکر با واحد خرد سنتاو به دلار آمریکا با واحد خرد سنتاو در سال 2000 با تصاویر مشاهیر کشور اکوادور)

7540- اکوادور    50 سنتاو    2000            کیفیت بسیارعالی: 9000 تومان   Fi
(سری سکه های ضرب اکوادور بعد از تغییر واحد پولی اکوادور از سوکر با واحد خرد سنتاو به دلار آمریکا با واحد خرد سنتاو  در سال 2000 با تصاویر مشاهیر کشور اکوادور)

(تصویر   Gose Eloy Alfaro Delgado رئیس جمهور اکوادور در دو دوره بین سالهای 1895 تا 1901 و از 1906 تا 19011)
7541- اکوادور    100 سوکر    1997   (یادبود 70مین سال تاسیس بانک مرکزی اکوادور)        فروخته شد T

7550- السالوادور    1 سنتاو     1952   (برنزی)                         فروخته شد

7604- جزایر باهاماس    1 سنت    1982           فروخته شد  p

7650- برزیل   1 کروزیرو     1972                    کیفیت درحدبانکی: 7500 تومان         F
(یادبود  150مین سالروز استقلال برزیل)

7655-  برزیل    5 سنتاو     2010                     کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان    p

7656-  برزیل    10 سنتاو     2010               کیفیت بینهایت عالی: 2000 تومان         p


7657- برزیل    25 سنتاو     2011                  کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان     i

7658- برزیل    50 سنتاو     2001             کیفیت بسیارعالی:  2200 تومان   p

7670- برزیل    5 سنتاو     1994            کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان   د


7671- برزیل    10 سنتاو     1994                    کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان   p

7673- برزیل    50 سنتاو     1994                   کیفیت بینهایت عالی: 2000 تومان   p

7676- برزیل    10 کروزیرو نوا    1993                              فروخته شد   Zp

7700- بولیوی   5 بولیویانو    2010                                             فروخته شد             F

7705- بولیوی   5 سنتاو    1965                                فروخته شد 


7730- پاراگوئه    50 سنتیم     1953                فروخته شد

7760- پاناما    5 سنتیم     1968                 کیفیت عالی: 5500 تومان فروخته شد   i

7774- پرو    20 سنتیم     2000          فروخته شد   i

7805- جمهوری دومینیکن    10 سنتاو    1978            فروخته شد                Fip p

7806- جمهوری دومینیکن    5 سنتاو    1972          فروخته شد  SV

7810- شیلی    100 پزو   2005                          کیفیت بسیار عالی: 5500 تومان     Zp

7820- جزایر فالکلند    10 پنی    1998                              فروخته شد

7825- جزایر کارائیب شرقی    25 سنت    1981           فروخته شد   SX

7828- کاستاریکا    25 سنتیم     1948                        فروخته شد            NET

7835- جزایر کایمن    25 سنت   1992                                                               فروخته شد        Fi


7862- کوبا    3 پزو    1992  (یادبود ارنستو چگوارا)             کیفیت بسیار عالی: 12000 تومان

7863- کوبا    1 پزو   2007                   کیفیت بینهایت عالی: 5500 تومان     Zp

7864- کوبا    25 سنتاو   1998                   کیفیت بینهایت عالی: 3200 تومان   z

7866- کوبا   5 سنتاو   1966  (آلومینیومی)         کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i

7880- گواتمالا     25 سنتاو     2000                   فروخته شد     Zp

7881- گواتمالا    1 کواتزال    2001                کیفیت عالی: 6000 تومان   T


7905- مکزیک    1 پزو     2005               کیفیت بینهایت عالی: 2800 تومان   i

7908- مکزیک    5 پزو     2005               کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان

7909- مکزیک    5 نوا پزو     1993               کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان  i
p

7914- مکزیک    50 سنتاو    1977           کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان فروخته شد            i

7920- مکزیک     25 سنتیم     1952    (نقره)                             فروخته شد

7922- مکزیک     5 پزو    1980                 کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان       T

7923- مکزیک     1 پزو    1974               کیفیت بسیارعالی: 6000 تومان   Z

7924- مکزیک     1000 پزو     1988              کیفیت بسیارعالی: 8500 تومان          Fi

7925- مکزیک    10 پزو    2006                           کیفیت بسیارعالی: 5500 تومان    T

7928- مکزیک   200 پزو   1985  (یادبود 175مین سالروز استقلال)           فروخته شد

7930- مکزیک    10 سنتاو    1978            کیفیت بانکی: 2500 تومان فروخته شد

7931- مکزیک    20 سنتاو    2003             کیفیت درحدبانکی: 3500 تومان

7961- ونزوئلا   500 بولیوار    2004                 فروخته شد   z

7962- ونزوئلا    100 بولیوار   2001               کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان    p

7963- ونزوئلا    50 بولیوار   2000               کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان    p

7964- ونزوئلا    1 بولیوار    1967                 کیفیت درحدبانکی: 3500 تومان    z

7965- ونزوئلا    50 بولیوار   1999               کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان    p

7966- ونزوئلا    5 بولیوار    1989           کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    Zp

7967- ونزوئلا    25 سنتیم    2007            کیفیت بانکی: 2500 تومان    i

7968- ونزوئلا    1 بولیوار     2009                 کیفیت بانکی: 6000 تومان

7980- هائیتی    10 سنتیم    1975  (FAO)            فروخته شد

7990- بریتیش هندوراس (هندوراس مستعمره بریتانیا)   1 سنت  1958        فروخته شد


نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب